Vlasta Žáková — Mali sme sa radi I. – VI.

Mali sme sa radi I. – VI. je séria šiestich textilných figurálnych obrazov zachytávajúcich okamihy zo života mladých ľudí, ktorých drobný formát, oválny tvar a spôsob prezentácie evokujú rodinné fotografické archívy...

mali_sme_sa_radi (1) mali_sme_sa_radi (2) mali_sme_sa_radi (3) mali_sme_sa_radi (4) mali_sme_sa_radi (5) mali_sme_sa_radi (6) 

Inv. č. F-70/1, F-70/2, F-70/3, F-70/4, F-70/5, F-70/6

Autor: Vlasta Žáková

Názov diela: Mali sme sa radi I. – VI.
Rok vzniku: 2007
Technika: kombinovaná technika

Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: 25 x 35 cm, 25 x 35 cm, 25 x 35 cm, 25 x 35 cm, 27 x 50 cm, 35 x 50 cm
Značenie: vzadu vpravo dole vyšité hnedou niťou: Vlasta 07

 

Mali sme sa radi I. – VI. je séria šiestich textilných figurálnych obrazov zachytávajúcich okamihy zo života mladých ľudí, ktorých drobný formát, oválny tvar a spôsob prezentácie evokujú rodinné fotografické archívy. Cielene zvolený tvar a techniku by sme mohli považovať aj za istú analógiou k vyšívaným obrazom, ktoré ešte v prvej polovici 20. storočia patrili k tradičným ženským ručným prácam. Napriek naznačeným súvislostiam, Žáková sa vo svojej tvorbe nevracia k tradičnému spôsobu práce s textilom, ale vytvára osobitú autorskú stratégiu, v rámci ktorej invenčne prepája znaky závesného obrazu, textilné techniky ručného a strojového šitia a vyšívania s aktuálnou sociálnou sondou do života súčasných mladých ľudí, predovšetkým mladých žien. Z tohto hľadiska má osobitú výpovednú hodnotu skutočnosť, že východiskom jej obrazov sú amatérske fotografie, často sťahované zo sociálnych sietí. Celá séria vznikla rok po ukončení vysokej školy v Košiciach v roku 2007 a stala sa predobrazom jej neskorších cyklov, v ktorých tematizovala a kriticky reflektovala spôsob zábavy, predovšetkým neviazané večerné párty mladých ľudí. Záujem o túto problematiku prešiel v jej tvorbe istým vývojom, pretože od privátneho zobrazovania priateľov a spolužiakov, tak ako v sérii Mali sme sa radi I. – VI., prešla k vyhľadávaniu amatérskych záberov dostupných na internete, ktoré dokumentujú súkromné večierky neznámych mladých ľudí. V tejto téme pokračuje aj pri tvorbe mäkkej textilnej plastiky v životnej veľkosti, v ktorej prekročila limity dvojrozmernej plochy smerom k trojdimenzionálnym objektom.

Druhou polohou jej tvorby sú textilné obrazy, ktoré sú na hranici medzi konkrétnosťou a abstrakciou, kde autorka zdôrazňuje predovšetkým štrukturálne zložky diela (kompozícia vytvorená striedaním rôznych typov výšivky a šitia).

Vlasta Žáková patrí k najmladšej umeleckej generácii. Narodila sa v roku 1981 v Rožňave.

V rokoch 2000 – 2006 študovala na Technickej univerzite v Košiciach na Katedra výtvarného umenia a intermédií v Ateliéri súčasného obrazu (doc. Adam Szentpétery, prof. Rudolf Sikora). Rok 2003 strávila na Fakulte umění Vysokého učení technického v Brne. V roku 2009 jej bolo udelené čestné uznanie na Bienále mladého umenia Skúter II (Galéria Jána Koniarka, Trnava), v roku 2008 sa stala finalistkou Ceny 333 (Národná galéria, Praha).

Žije a tvorí v Bratislave.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR