Veronika Šramatyová — Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Veronika Šramatyová v sérii šiestich gvašov s názvom Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokračuje v autorskej stratégii, kde nepoužíva maľbu ako prostriedok na sebavyjadrenie, ale ako nástroj skúmania špecifických zákonitostí sveta umenia, vrátane jeho inštitucionálneho kontextu a pragmatickej prevádzky...

.

Sramatyova (1)Sramatyova (2)Sramatyova (3)Sramatyova (4)Sramatyova (5)Sramatyova (6)

Inv. č. O-2131, O-2132, O-2133, O-2134, O-2135, O-2136

Autor: Veronika Šramatyová

Názov diela: Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Rok vzniku: 2010
Technika: gvaš
Materiál: papier
Rozmery: 13 x 9 cm
Značenie: neznačené

Veronika Šramatyová v sérii šiestich gvašov s názvom Z archívu (Biennale Venezia) pokračuje v autorskej stratégii, kde nepoužíva maľbu ako prostriedok na sebavyjadrenie, ale ako nástroj skúmania špecifických zákonitostí sveta umenia, vrátane jeho inštitucionálneho kontextu a pragmatickej prevádzky. Takýto charakter mala už otvorená séria Barter Collection (od roku 2005) a Expandujúca kolekcia (od roku 2010), kde prostredníctvom hyperrealistických malieb tematizovala samotný proces budovania umeleckej zbierky, ako aj existenciu verejných inštitúcií – galérií, ktoré boli za účelom zbierania umenia zriadené.   Cyklus Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6 je opäť koncipovaný ako otvorená séria, kde sa témou zobrazenia stávajú dôležité medzinárodné výstavné podujatia (Prague Biennale 2, Benátske Bienále), teda realita, ktorá je bezprostrednou súčasťou umeleckého mikrosveta. V tomto pokračovaní sú na šiestich drobných gvašoch zachytené momentky z Benátskeho Bienále, najstaršej medzinárodnej prehliadky súčasného umenia, ktorá sa koná každé dva roky v talianskom meste Benátky.  Predobrazom gvašových malieb, ako pri väčšine autorkiných diel bola fotografia. Okrem tematizovania umeleckého mikrosveta, v tomto prípade autorka skúma aj hranice dvoch médií – fotografie a maľby. Na rozdiel od predchádzajúcich prác však neuplatňuje typickú stratégiu prepisu fotografie do hyperrealistickej maľby, ale ide jej skôr o voľný prepis predlohy. Hoci si maľby i naďalej zachovávajú svoj dokumentárny charakter, autorka sa vzdala precízneho prepisu reality, zachytáva skôr atmosféru podujatia, kde hrajú dôležitú úlohu diváci komunikujúci s vystavenými dielami, ale aj oddychujúci.

Veronika Šramatyová je autorka, ktorá patrí k výrazným postavám mladšej generácie. Charakteristickým prvkom jej tvorby sú neokonceptuálne tendencie v maľbe. Zaujíma ju vzťah a prepojenie dvoch médií, maľby a fotografie, ktorý neustále skúma a analyzuje. Často tematizuje hranice medzi umelcom a galériou, divákom a umeleckým dielom.

Veronika Šramatyová sa narodila v roku 1977 vo Zvolene. V rokoch 1996 – 2003 študovala na Katedre maľby a iných médií u prof. Daniela Fischera a v rokoch 2001 – 2002 na Katedre intermédií a multimédií u doc. Ilony Németh na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na ktorej v rokoch 2005 – 2010 absolvovala doktorandské štúdium. V roku 2001 bola na študijnom pobyte v Ateliéri plastiky a kreatívnej tvorby u prof. Jana Berdyszaka na Akadémii umení v Poznani. Zúčastnila sa niekoľkých rezidenčných pobytov a v roku 2007 získala cenu ESSL AWARD.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR