Rudolf Uher — Dievča

Rudolf Uher bol v kontexte slovenského sochárstva 20. storočia špecifickým autorom – nekonformným solitérom...

Inv. č.: P 3

Autor: Rudolf Uher
Názov diela: Dievča

Rok vzniku: 1960
Technika: rezba; leštenie
Materiál: drevo
Rozmery: 117 cm výška; 29 cm šírka; 34,5 cm hĺbka
Značenie: neznačené

Rudolf Uher bol v kontexte slovenského sochárstva 20. storočia špecifickým autorom – nekonformným solitérom. Je považovaný za jedného zo zakladateľov novej sochárskej tradície u nás. Venoval sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe na pomedzí figuratívneho a abstraktného prejavu. Typické je preňho spájanie a syntéza, či už materiálovej mohutnosti s lyrickou jemnosťou, alebo obsahov vychádzajúcich z domácej tradície a archetypálnej symboliky. V ranej tvorbe sa venoval figurálnym motívom, ktoré začiatkom 60. rokov postupne opúšťa smerom k nefiguratívnym, redukovaným a geometrickým tvarom. Dominantná línia jeho tvorby súvisela s prepojením prírody (Zeme), jej formami a materiálmi (najčastejšie používal kameň, drevo, hlinu a v menšej miere kov) a človeka.

Drevená socha Dievčazo zbierky Nitrianskej galérie, v zhruba polovičnej životnej veľkosti, patrí do autorovho obdobia zobrazovania telesných foriem – najčastejšie to boli hlavy, torzá alebo celé ženské figúry. Realistická, anatomicky suverénne zvládnutá postava dievčaťa stojaceho na podstavci z toho istého kusu dreva, má pravú pažu, o ktorú si opiera hlavu, vystretú dohora a v lakti ohnutú za chrbát. Ľavá noha dievčaťa je v ľahkom kontraposte – čiže je oproti jej pravej nohe, ktorá opticky nesie väčšiu časť váhy tela, jemne pokrčená. Toto držanie tela oživuje a dynamizuje celú kompozíciu. Uher tu použil prístup, ktorý čerpá z klasických spôsobov zobrazenia ľudskej figúry a kombinuje ich s modernistickou modeláciou a redukciou detailov. Leštený povrch sochy pôsobí zaujímavo, keďže na prvý pohľad z diaľky nevyzerá jednoznačne ako drevo, ale farbou i štruktúrou môže pripomínať bronz. Socha síce nepatrí k autorovým vrcholným dielam, no jej jednoduchá a prirodzená grácia a jemnosť je svedkom umelcovho návratu (i keď len dočasného) k pôvodným východiskám jeho tvorby.

Rudolf Uher sa narodil 19. júla 1913 v Lubine pri Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1930 – 1932 študoval na Učiteľskom ústave v Prešove a v rokoch 1933 – 1935 na Učiteľskom ústave v Modre. Po maturite pôsobil ako učiteľ na viacerých meštianskych školách. V rokoch 1941 – 1944 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na Oddelení kreslenia a modelovania u profesorov Jozefa Kostku a Jána Koniarka. Od roku 1946 sa zúčastnil niekoľkých študijných zahraničných pobytov a medzinárodných sochárskych sympózií (Paríž, Moskva, Juhoslávia, Taliansko, NDR, Rakúsko…). V roku 1946 sa stal členom Komunistickej strany Československa a neskôr zastával viaceré funkcie v oblasti umenia a kultúry (viedol výtvarný odbor Povereníctva kultúry, bol podpredsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov). V roku 1965 osadil sochu Partizána pre pamätník SNP na vrchu Roh pri Lubine. Vystavoval na mnohých prehliadkach umenia doma i v zahraničí. Medzi jeho najvýznamnejšie prezentácie v zahraničí patrí účasť na EXPO ‘67 v Montreale a víťazné riešenie vstupnej kompozície s názvom Kameň a oheňpred československým pavilónom na EXPO ‘70 v Osake. V roku 1971 sa zúčastnil na medzinárodnom sochárskom sympóziu v Burlingtone v štáte Vermont v USA, kde na diaľničnom odpočívadle pri diaľnici New York – Vermont realizoval kompozíciu Socha pre betón. V roku 1972 bol pre tento pobyt u „imperialistického nepriateľa režimu“ potrestaný pozastavením členstva v Zväze slovenských výtvarných umelcov a obmedzením výstavnej činnosti. Niekoľko jeho sôch osadených v exteriéroch bolo následne odstránených a zničených. V roku 1973 utrpel mozgovú príhodu, po ktorej mu ochrnula pravá ruka a musel sa naučiť pracovať ľavou – vo svojej tvorbe pokračoval s pomocou syna Michala. 27. augusta 1987 zomrel v Bratislave.

Omar Mirza
jún 2018

POUŽITÁ LITERATÚRA:
BARTOŠOVÁ, Zuzana: Sochár Rudolf Uher. Levice : Vydavateľstvo L. C. A. – Koloman Kertész Bagala, 2001.