Stanislav Masár — Pretlaky bytia 1, 2, 3

V tvorbe Stana Masára nájdeme vplyvy Dadaizmu, konceptuálneho umenia, či Marcela Duchampa, ktoré však neprijíma nekriticky, ale konfrontuje ich s vlastnými názormi, skúsenosťami a tvorivými metódami...

Stanislav_Masar (1) Stanislav_Masar (3) Stanislav_Masar (4) Stanislav_Masar (2)

Masár – Inv. č. F-63, F-64, F-65

Autor: Stanislav Masár
Názov diela: Pretlaky bytia (Overpressure of Being) 1, 2, 3
Rok vzniku: 2008-2009
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: variabilné rozmery
Značenie: zospodu STANO MASÁR 2008; 2009


RTVS: Dielo z depozitára


V tvorbe Stana Masára nájdeme vplyvy Dadaizmu, konceptuálneho umenia, či Marcela Duchampa, ktoré však neprijíma nekriticky, ale konfrontuje ich s vlastnými názormi, skúsenosťami a tvorivými metódami. Masár vytvára často absurdné a paradoxné situácie, s humorom a hravosťou posúva bežné predmety (napr. nábytok, dvere, radiátory, nákupné vozíky) do nových a nečakaných súvislostí, v rozsiahlych sériách interpretuje výtvarné diela klasikov i súčasných umelcov. Jeho tvorba má rôzne mediálne výstupy, najčastejšie sú to objekty a site-specific či context-sensitive inštalácie, v ktorých na základe svojských metód manipulácie, parafrázy, apropriácie, kritickej analýzy a transformácie skúma fungovanie umeleckej tvorby, jej percepciu a množstvo ďalších fenoménov spojených so svetom umenia, ktoré sa neraz prelínajú s našou každodennou skúsenosťou.

Tri objekty zo zbierky Nitrianskej galérie patria do rozsiahlejšieho cyklu s názvom Pretlaky bytia. Sú to rôzne elektrické zásuvky, vypínače, či predlžovacie káble, do ktorých autor zasadil hyperrealistické modely ľudských prstov. Na výstavách ich prezentuje ako ledabolo pohodené či nenápadne nainštalované na stene tak, aby nevyzerali ako umelecké diela, ale ako skutočné, funkčné predmety, ktoré nájdeme v každej galérii. Diváka však prekvapí a možno až šokuje, keď zbadá, že z elektrickej zásuvky či vypínača trčia prsty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako skutočné. Masár zámerne pracuje s taktikou prekvapenia a vytrhnutia z reality (resp. vytvárania reality novej) – inscenuje absurdnú situáciu, ktorá na základe premeny/zámeny všeobecne zaužívaných kódov vnímania reality v nás vyvolá pocit zneistenia. Názov série má aj existenciálny podtext, keďže pretlak (z vnútra von) môžeme vnímať ako „dranie sa“ na povrch rôznych duševných a bytostných prejavov z hlbín nášho vedomia a podvedomia. Masárova typická mnohoznačnosť však takéto čítanie zároveň (seba)ironizuje, keďže spomínaný pretlak môžeme vnímať aj tak, že sa niečo, resp. niekto snaží pretlačiť von z vnútra steny.

Stano Masár nám ponúka nové, nečakané a osviežujúce uhly pohľadov na našu všednú, každodennú skutočnosť – na veci a javy, ktoré často už ani nevnímame, alebo si ich neuvedomujeme. Napriek tomu by sme však mali pamätať na to, že pchať prsty do zástrčiek sa nevypláca!

STANISLAV MASÁR sa narodil v roku 1971 v Bratislave. V rokoch 1991-1996 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2002 a 2006 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 finalistom ceny Essl Award. Zúčastnil sa množstva kolektívnych a samostatných výstav a veľtrhov s umením doma i v zahraničí. Okrem voľnej umeleckej tvorby sa venuje grafickému dizajnu. Je autorom vizuálnej identity niekoľkých bratislavských galérií, grafickej úpravy viacerých výstavných a autorských katalógov, časopisu o umení Jazdec a ďalších publikácií. Žije a pracuje v Bratislave.

Omar Mirza

Použitá literatúra:

– Ľudmila Kasaj Poláčková, Richard Gregor, Juraj Čarný: Autorský katalóg k výstave Stano Masár: Entry-No-Entry, Galéria umenia v Nových Zámkoch, 2009.
– www.stanomasar.com

Foto: Slavomír Žákovič


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR