Olja Triaška Stefanovič
 — fotografie zo série Bývalé priestory

Vo fotografickej sérii Bývalé priestory autorka zaznamenáva vyprázdnené priestory bez ľudskej prítomnosti. Dokumentuje opustené, schátralé, nefunkčné, či už neexistujúce objekty zväčša zviazané s Bratislavou...

byvale_pr (1) 

Inv. č.: F-81
Autor: Olja Triaška Stefanovič

Názov diela: Záhradné kino Hviezda, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2008


byvale_pr (6) 

Inv. č.: F-82
Autor: Olja Triaška Stefanovič

Názov diela: Kúpele Grössling, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2012


byvale_pr (5) 

Inv. č.: F-83
Autor: Olja Triaška Stefanovič

Názov diela: Hraničný priechod Rajka, Slovensko-Maďarsko, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2011


byvale_pr (4) 

Inv. č.: F-84
Autor: Olja Triaška Stefanovič

Názov diela: Hotel Kyjev, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2012


byvale_pr (3) 

Inv. č.: F-85
Autor: Olja Triaška Stefanovič


Názov diela: Premostenie SNG, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2008


byvale_pr (2) 

Inv. č.: F-86
Autor: Olja Triaška Stefanovič

Názov diela: Amfiteáter SNG, Bratislava, zo série Bývalé priestory
Rok vzniku: 2009


Technika: digitálna tlač

Materiál: archívny papier Ilford
Rozmery: 30 x 45 cm
Značenie: neznačené

Vo fotografickej sérii Bývalé priestory autorka zaznamenáva vyprázdnené priestory bez ľudskej prítomnosti. Dokumentuje opustené, schátralé, nefunkčné, či už neexistujúce objekty zväčša zviazané s Bratislavou. Už výber lokalít – Záhradné kino Hviezda, Kúpele Grössling, Kúpele Centrál, Hraničný priechod Rajka, Hotel Kyjev, Amfiteáter SNG atď., naznačuje, že vyhľadáva a dokumentuje miesta žijúce vlastnými príbehmi, s ktorými sa môžu spájať naše osobné spomienky na detstvo či mladosť. Vo viacerých prípadoch ide až o historický fotografický dokument stavieb, ktoré boli zbúrané ako napr. petržalský futbalový štadión Artmedia alebo prešli komplexnou prestavbou a v podobe, ako sú zachytené na jej fotografiách už neexistujú. Príkladom sú známe bratislavské kúpele Centrál, ktoré sa stali súčasťou jedného z novovybudovaných nákupných centier Bratislavy. Iné fotografie odrážajú konkrétny sociálno-politický kontext miesta a sú zrkadlom ducha doby, v ktorej sme žili. Nejde iba o symboly socialistickej minulosti ako to dokumentuje legendárny hotel Kyjev, ktorý prežíval vrcholné obdobie slávy v 70. rokoch minulého storočia, ale autorku zaujíma aj nedávna minulosť a premeny spôsobené zmenou politického systému po roku 1989. Napríklad hraničný priechod Rajka sa po podpísaní Schengenskej zmluvy (2008) o rušení kontrol na spoločných hraniciach EU stal nefunkčný a opustený. Iné dôvody viedli k devastácii Mestských kúpeľov Grössling. Táto kultúrna pamiatka postavená koncom 19. storočia začala chátrať najmä po roku 1989, pričom v roku 1994 bola definitívne zatvorená. Plány mesta na jej rekonštrukciu sa dodnes nepodarilo naplniť. Likvidáciou skončilo aj Kníhkupectvo Alexis, vyhlásené za tretie najkrajšie kníhkupectvo na svete, ktoré sa muselo z priestorov areálu Cvernovky vysťahovať na nátlak nového vlastníka budovy. Autorka si vyberá miesta a objekty zašlej slávy, ktoré z rôznych dôvodov postupne zanikajú a práve preto môžu u diváka vyvolať emotívne reakcie. Jej projekt je ale predovšetkým o našom vzťahu k verejnému priestoru a jej vedomej práci s pamäťou miesta a ľudí samotných.

Olja Triaška Stefanovič je fotografka, ktorej práce sa pohybujú na hrane medzi dokumentom a neokonceptuálnou fotografiou. Vyhľadáva a fotografuje voľné nezastavané priestory, kde sa čas akoby zastavil (Diery, 2005 – 2012), zaujímajú ju osudy stavieb v Bratislave (Bývalé priestory, 2004 – 2012), dokumentuje televízne štúdiá, kde vzniká konštruovaná realita slovenských seriálov (Pink Shadows, 2009; This Could be a Place for Nice Life, 2013), kriticky reflektuje fenomén javiska (Warnings from the Stage, 2011). Aj preto o jej umeleckom programe môžeme hovoriť ako o akejsi sociálnej sonde, kde hrá dôležitú úlohu zachytenie stôp minulosti. Olja Triaška Stefanovič (1978) sa narodila v Novom Sade v Srbsku. Od roku 1997 žije a pôsobí v Bratislave. V rokoch 2000 – 2007 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Miloty Havránkovej na Katedre fotografie a nových médií, na ktorej od roku 2010 pôsobí ako asistentka Ateliéru kreatívnej fotografie. Stala sa finalistkou 4. ročníka ceny Národnej galérie v Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca Cena 333 (2010).

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR