Lucia Tallová — zo série Paper Stories

Paper Stories je spoločný názov pre sériu šiestich drobných maliarskych zásahov do privlastnenej fotografickej predlohy...

      

Inv. č.: O-2156, O-2157, O-2158, O-2159, O-2160, O-2161
Autorka: Lucia Tallová
Názov diela: zo série Paper Stories
Rok vzniku: 2013


Technika: komb. technika (akrylová maľba na historickej fotografii, stuha)


Materiál: papier


Rozmery: 40 x 30 cm, 40 x 30 cm, 40 x 30 cm, 40 x 30 cm,40 x 30 cm, 30 x 40 cm


Značenie: neznačené

Paper Stories je spoločný názov pre sériu šiestich drobných maliarskych zásahov do privlastnenej fotografickej predlohy – autentických svadobných fotografií z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Autorka tematizuje udalosť, ktorá bola v minulosti mnohými ženami považovaná za najdôležitejší okamih ich života. Je zaujímavé, že si nevyberá a nekomentuje súčasne svadobné fotografie, ale zameriava sa práve na historické zábery tejto udalosti, ktorá bola v minulosti zviazaná s istým spoločenským statusom. Pre ženu sa v mnohých prípadoch práve vydaj stal otvorenou bránou do verejného a spoločenského života, kým žena žijúca osamelo, alebo vychovávajúca nemanželské dieťa sa často ocitla na okraji spoločnosti.

To je dôvod, prečo sa autorka sústreďuje predovšetkým na postavu nevesty. Jej čistotu a nevinnosť, symbol bielych svadobných šiat narúša maliarskymi intervenciami v podobe čiernych stekancov, kvapiek, čipkovým rastrom, motívom čiernej stuhy alebo ruže s tŕňmi. Spôsob, akým privlastnené fotografie komentuje má východiská v jej predchádzajúcej tvorbe. Motív čiernych kvapiek prvýkrát použila v rozsiahlej sérii diel prezentovaných pod symbolickým názvom Schwarzer Regen (2012). Tento čierny dážď vo forme rozpitej farby a stekancov je zmnoženým symbolom, ktorý sa môže vzťahovať aj na stopy roztečenej očnej linky alebo maskary, ktoré zostávajú na tvári ženy po plači a navodzujú pochmúrnejšiu atmosféru, ktorá je v rozpore s očakávaniami, ktoré máme od svadobného obradu.

Aj ornamentálny čipkový raster býva častým leitmotívov jej obrazov. Ide o prácu s privlastnenou háčkovanou dečkou, ktorú maliarsky spracováva tak, že sa stáva nielen atraktívnou vizuálnou štruktúrou obrazu, ale má i symbolickú hodnotu. Túto veľmi feminínu polohu jej tvorby by sme mohli na jednej strane interpretovať ako obdiv k tradičnej ženskej ručnej práci, pretože prvé textílie pochádzali od jej starej matky (Hidden grace of black stories, 2010), ale v kontexte Paper Stories aj ako voľnú asociáciu s tradičným postavením ženy v spoločnosti.

V tejto sérii autorka svojimi maliarskymi komentármi spochybňuje istý rodový stereotyp a naznačuje, že za svadobným optimizmom sa môžu ukrývať rôzne nenaplnené očakávania.

Mladá maliarka Lucia Tallová vyprofilovala svoj osobitý umelecký program už v prvých rokoch vysokoškolského štúdia. Ťažiskovým námetom jej obrazov je krajina oslobodená od ľudskej figúry s jedinečnou atmosférou konkrétneho momentu, ktorý autorka dokáže artikulovať. Ide predovšetkým o zobrazenie výsekov mestského, sídliskového prostredia, architektonických a priemyselných zákutí a krajinnej scenérie zahalenej do hmly, výparov s potenciálom vyrozprávať fiktívny príbeh, ktorý nemusel vychádzať z bezprostredne odpozorovanej reality (Periferies, 2008; Urban fragments, 2009; Deluge, 2009). Tento osobitý autorský rukopis odráža jej spôsob maľby, ktorú ukladá v jemných transparentných vrstvách evokujúcich rozpíjajúci sa akvarel.

Lucia Tallová (1985, Bratislava) študovala v rokoch 2005 – 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Maľby a iných médií vo 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia. V roku 2010 získala niekoľko ocenení (Maľba 2010, Nadácia VÚB, finalistka Strabag Artaward International 2010, Award of recognition).

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR