Ján Triaška: zo série Transkripcia

Rozmernejšie formáty diel, ktoré vznikli svojou “sebarecykláciou” autorových starších diel z cyklov Oheň a dym a Bytová jednotka...

Inventarizačné číslo: O-2175 a O-2176

Autor: Ján Triaška
Názov diela: Zo série Transkripcia (Transkripcia a Transkripcia č.11)

Rok vzniku: 2010
Technika: olej a akryl na papieri
Materiál: plátno

Rozmery: Transkripcia č.11 200x150cm, Transkripcia 190x130cm
Značenie: značenie vzadu vľavo hore, vzdau na priečnej lište rámu: ceruzou Transkripcia 009/10, 09/10

V rámci akvizičnej politiky Nitrianskej galérie budovať a prezentovať koncepčnú a reprezentatívnu zbierku slovenského umenia sa do akvizícii v roku 2016 podarilo získať aj dve diela od maliara Jána Triašku – zo série Transkripcia.

Ide o rozmernejšie formáty diel, ktoré vznikli svojou “sebarecykláciou” autorových starších diel z cyklov Oheň a dym a Bytová jednotka. Do existujúcich malieb vstúpil novou textovou premaľbou – tie spôsobujú, že nie sme schopní zistiť, aký bol námet pôvodnej maľby/predlohy.

Triaška si vybral neformálne až súkromné negatívne texty/komenty slovenských teoretikov umenia na jeho tvorbu. I keď ide o výroky domácich kritikov autor použil anglický preklad, aby ich pre diváka značne odosobnil, aby pôsobili anonymnejšie. Autor sa týmto gestom vymedzuje sám voči odbornej kritike, I keď neformálnej a zároveň sa s ňou vyrovnáva – miestami ironizuje seba i kritikov jeho tvorby. Maliar hybridne narába s klasickou maľbou vstupom textu do obrazu.

Ján Triaška rodák z Báčskeho Petrovca sa na rodil 10.septembra 1977. Študoval na Akadémii umení v Novom sade 1996 – 1999. V roku 2003 na Vysokej škole výtvarných umení (u prof. J. Bergera). V roku 2007 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre maľby VŠVU. V súčasnosti pôsobí ako vedúci na Katedre maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Žije v Bratislave

Ľudmila Kasaj Poláčková


Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia