Adam Šakový — 1914, Still Alive 4

Dve diela z monumentálnejšieho maliarskeho cyklu sa stali v roku 2017 súčasťou zbierky Nitrianskej galérie...

Inv. Č. O – 2183; O -2184

Autor: Adam Šakový
Názov: -1914 (O-2183), Still Alive 4 (O-2184)

Rok vzniku: 2015 (O-2183), 2016 (O-2184)
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 70x 50 cm (O-2183), 130 x 50 cm (O-2184)

Značenie: O-2183. Razítko, zadná strana plátna, vrpavo dole: čierna farba, zľava „2015 Adam Šakový“ (Šakový, Adam); podpis zadná strana plátna, vpravo dole: čiernou fixou:“ Šakový“ (Šakový, Adam); razítko, zadná strana plátna, pri ľavom dolnom rohu: čiernou farbou: „Adam Šakový“ (Sakový, Adam); Zdná strana plátna, vľavo dole.

O-2184. Podpis, zadná strana plátna, vpravo dole: štetcom, čiernou farbou: „ Šakový“ (Sakový, Adam); zadná strana plátna, vpravo dole: štetcom, čirnou farbou: „ (Šakový, Adam), zadná strana plátna, vľavo dole: čiernou fixou: „ O-2184“, riadok nižšie : „2017“, riadok nižšie: „NG“ (autor: správca depozitu)

Dve diela z monumentálnejšieho maliarskeho cyklu Edukácie Adama Šakového sa stali v roku 2017 súčasťou zbierky Nitrianskej galérie. Poloha akou sa prejavuje mladý maliar (ale aj fotograf) je v poznaní a tvorení dialógu s historickou a historizujúcou maľbou. Dva oleje na plátne  -1914Still Alive 4 sú v oboch prípadoch zobrazením nežijúcich zvierat. V prvom prípade -1914 ide o zobrazenie vtáčikov, ktorý ako druh vyhynuli v roku 1914. Na druhom plátne Still Alive 4 je výjav zobrazujúci štyri druhy ešte žijúcich vypreparovaných zvierat (bažant, líška, lasica, vrabec). (Tu sa nepriamo natíska otázka, dokedy budú ešte nažive…)

Vizuálny jazyk, aký používa autor je podkutý remeselnosťou, precíznym citom pre detail s poznaním kontextu neoklasickej maľby. Balansuje na hrane s diváckym vnemom, zrakom, sústredením. 

Zneisťuje nás svojími hyperrealistickými maľbami, maľbami ponášajúcimi sa fotografie? Čo je v jeho diele ilúzia? Či je to zámerná autorská inscenovaná hra s “obrázkami” a divákom? Melancholická atmosféra malieb však nesie celú škálu pocitov Citované kriticky prehodnocuje a stratégia akú pri komentovaní vecí ako maliar využíva je veľmi podnetným príspevkom do spektra súčasnej podoby maľby. V nehybnosti Šakového obrazov a ich utváraní sa nám predstavujú rôzne postprodukčné scenáre príbehov (inotaje, alegórie). Obrazy môžme vnímať ako didaktickú pomôcku, ktorou sa nám snaží ukázať cestu “preparovanej maľby”. 

Jeho tvorba v nás vyvoláva zámerne pochybnosti o nás, o našej pozornosti/vnímaní. Poukazuje na náš súčasný problém rozlišovať. Hecuje oko i myseľ k tomu, aby sme sa sústredili, spozorneli, zamysleli. Cez veľkorysé gesto – vzdania sa prvoplánoveho autorstva nás Šakový pozýva do svojho maliarského výskumu pozostávajúceho z analýzy mŕtvych zvierat – preparátov a prírody. V téme Edukácií sa Šakový zaoberá odovzdávaním a vyhodnocovaním informácií. Zámerne vyberá ako objekty svojich diel edukatívne pomôcky, ktoré boli a sú nápomocné pri spoznávaní poznania vo vyučovacích procesoch v rôznych oblastiach. Pracuje s našou dlhodobou pamäťou, ktorá zvykne fungovať na princípoch selekcie, či vyprázdnenia, ukotvenosti na detaile. Napríklad pri názvoch diel, kde je názov dátum sa väčšinou jedná o roky vyhynutia druhu zvierata. Jeho diela sú späté s prírodou viac, ako nám na prvý pohľad ukazujú. 

Adam Šakový (1987, Zvolen): Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (2007 — 2013) pod vedením doc. Klaudie Kosziby. V roku 2015 bol finalistom súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov. V rokoch (2010 a 2011) semifinalista Strabag ArtAwards, finalista ESSL Art Award (2013). Pravidelne vystavuje samostatne i skupinovo napr. 1987, Salón Nitrianska galéria; 1-7, Soda Gallery, Bratislava; Za, Vychodoslovenská galéria, Košice; Edukácia, Galerie 209, Brno; Sutúrama, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica; Putovanie pamäťou fotografie, Sala Dogana, Janov; To isté, ale menšie alebo rovnako veľké, ale ďaleko, Nové Zámky; Únor v Měsíci – Tříbení ascendentů, IndustraArt, Brno.

Ľudmila Kasaj Poláčková


Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.