Vincent Hložník — Jazdec z apokalypsy I.

Téma apokalyptického jazdca je výrazným, až prierezovým motívom v celej tvorbe Vincenta Hložníka od jeho ranných expresionistických diel

Inv.č.: O-1142

Autor: Vincent Hložník
Názov diela: Jazdec z apokalypsy I.

Rok vzniku: 1980
Technika: kombinovaná
Materiál: papier
Rozmery: 63,5 x 48,5 cm
Značené : vpravo dole V.H.80.X., uhľom

Téma apokalyptického jazdca je výrazným, až prierezovým motívom v celej tvorbe Vincenta Hložníka od jeho ranných expresionistických diel priamo reflektujúcich a reagujúcich na hrôzy vojny až po Apokalypsy v umelcovej neskoršej tvorbe ako autoreakcie na vlastné „súkromné životné pohromy“ jedinca.

Vybrané dielo zo zbierok Nitrianskej galérie je figuratívna štylizovaná kompozícia jazdca na koni. Ladená do zemitých tónov, ktoré môžu byť metaforou na bahno (hlinu, hmotu), z ktorého sme stvorení, ktorým si musíme preplávať počas života.

Jazdec apokalypsy je biblická postava, tento jazdec nie je sám, sú štyria. V náboženskej literatúre sa s nimi stretávame v Zjavení sv. Jána. Sú to démonické bytosti z nebies, ktoré majú moc nad životom a smrťou. Jeden z jazdcov je niekedy označný aj za antikrista, ktorý ma silu, aby zničil všetok odpor a svojich odporcov. Nesie so sebou svoje víťazstvo, no všetkým ostatným vojnu, hlad, smrť. Všetci štyria jazdci sú symbolom akejkoľvek smrti a našich posledných dní… Kompozícia Hložníkoveho obrazu je rytmizovaná do tvaru písmena V – V ako začiatočné písmeno slova víťazstvo. O koho víťazstvo ide je jasné, jazdec na ohnivom koni je vždy víťazom a my sme porazení, životom a smrťou zároveň.  Jazdcove deformované telo pôsobí androgínne, je to bytosť medzi mužom a ženou, pohlavie si môžeme len domyslieť, pretože to nie je človek, ale bytosť, ktorej z poza chrbta a hlavy vylieta pripravený sup v extáze nabažiť sa mŕtvych tiel. Jazdec ide sivo-hnedou neurčitou krajinou. Ide cez bahno života, lebo je poslom konca a smrti…

Slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár, pedagóg Vincent Hložník sa narodil 22.októbra 1919 vo Svederníku, zomrel 10.decembra 1997 v Bratislave. Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, generácie umelcov2.svetovej vojny.V rokoch 1937-1942 študoval na UMPRUM v Prahe. Priatelil sa s Cypriánom Majerrníkom, Jánom Želibským, či Júliusom Nemčíkom.Bol členom pražského výtvarného spolku Mánes, členom Skupiny výtvarných umelcov 29.augusta. V rokoch 1952-1972 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako pedagóg a vedúci Oddelenia voľnej grafiky (pôvodne Oddelenie grafiky) a knižnej ilustrácie, jeden rok ako spoluzakladajúci pedagóg a vedúci oddelenia monumentálneho maliarstva. 1955 – 1959 – prorektor VŠVU v Bratislave (jej rektorom bol 1960-1964).   Vychoval celú generáciu  grafikov, známych pod názvom: Hložníkovská škola.Po nútenom odchode z akademického prostredia pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní.

Tvorba Vincenta Hložníka bola mimoriadne plodná a rôznorodá.Venoval sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii…  Duch Hložníkovej tvorby sa opiera o základy človeka a jeho postavenie, smerovanie v živote, vo svete s etickým a sociálnym rozmerom. Hložník bol výborný kresliar. Mal množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Ilustroval veľké množstvo kníh pre deti a dospelých. Venoval sa aj sakrálnej ikonografii. Vincent  Hložník sa prirodzene realizoval vo viacerých výtvarných žánroch a technikách. Ranné obdobie autorovej tvorby je poznačené expresionizmom, v 50 a 60-te roky sa nesú v sústredení najmä na médium grafiky a abstraktnejší výraz v médiu. V 70 –tych rokoch je jeho tvorba poznačená najmä smrťou syna. V rokoch 1974-1989 je námetovým ťažiskom tvorby spracovanie Apokalypsy. Celá neskoršia tvorba je popreplietaná imaginatívnosťou výjavov. Hložník často vystavovaná doma i v zahraničí. Umelcov talent bol počas jeho života ocenený množstvom cien doma i v zahraničí.

Ľudmila Kasaj Poláčková


Literatúra:  PETRANSKÝ, Ľudovít: V.Hložník. Bratislava. Slovenský Tatran. 1997