František Hübel — Bašta civilizácie

Umenie a jeho dejiny vedia byť niekedy nespravodlivo zábudlivé, nevšímavé. Platí to aj v prípade osoby maliara, grafika, ilustrátora Františka Hübela...

Inv. č.: G – 6

Autor: František Hübel
Názov: Bašta civilizácie

Rok vzniku: 1963
Technika: drevorez
Materiál: kartón, biely papier
Rozmery: 13 x 17 cm
Značenie: pod otlačkom 1/3 H, 1963, ceruzou

Umenie a jeho dejiny vedia byť niekedy nespravodlivo zábudlivé, nevšímavé. Platí to aj v prípade osoby maliara, grafika, ilustrátora Františka Hübela. „Dnes sa už málokedy stáva, že po smrti autora sa objaví dielo, o ktorom nemal nikto ani tušenia. František Hübel bol talentovaný výtvarník, známy predovšetkým ako vynikajúci figuralista a ilustrátor, najmä kníh pre deti a mládež.“ (Ľ. Belohradská – E. Trojanová) Po autorovej smrti sa v jeho ateliéri našla pozostalosť diametrálne odlišná od tej, ktorou sa oficiálne prezentoval, jej ťažiskom boli vynikajúce maľby v intenciách geometrickej abstrakcie. V depozitároch Nitrianskej galérie sa nachádza grafický list menšieho formátu, ktorý vznikol štyri roky po škole. Centrom čiernobieleho výjavu je štylizovaná tvár/portrét – bolestivá metafora (na Baštu civilizácie), ktorá v nás vyvoláva kopec nevypovedaných existenciálnych otázok o nás, našich snoch a túžbach, beznádejách či bolestiach. Tvár ležiaca na lúke, v tráve, je aj tvárou ležiacou na tŕňoch či ihlách. Zároveň je tvárou oddychujúcou i ubolenou zároveň. S odstupom času môžeme aj v tomto diele tušiť a čítať prejavy smútku a tichých depresií autora…

Dielo Bašta civilizácie je útržkom z tvorby, „ktorá obsahuje stovky obrazov, prác na papieri, tempier a akvarelov i čiernobielych kresieb. Pre umelca mala status hľadania nielen nového výtvarného tvaroslovia, ale skutočnej podstaty bytia, ktorá musí existovať nad deprimujúcou realitou, s ktorou sa ťažko vyrovnával. A tak objavoval svet nových plastických vzťahov, nové riešenia formy a farby na ploche i v priestorovom cítení.“ (Ľ. Belohradská – E. Trojanová)

František Hübel sa narodil 2. 10. 1934 v Krásne nad Kysucou – zomrel 28. 9. 1978 v Bratislave. Po štúdiach na gymnáziu v Žiline, kde mu bol vzorom akademický maliar a sochár Stanislav Bíroš, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1953 – 1959) na grafickom oddelení u prof. Vincenta Hložníka. Po ukončení štúdia pracoval od roku 1962 do roku 1968 ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, neskôr pôsobil v slobodnom povolaní. Aj napriek svojej predčasnej smrti zanechal po sebe vizuálne členitú výtvarnú pozostalosť, ktorej kvalita sa postupne odhaľuje verejnosti. Počas života sa zúčastňoval na výstavách tvorivej skupiny Život a na výstavách ilustrátorskej tvorby doma i v zahraničí. Jeho tvorba mala rôzne obdobia, polohy, vývinové etapy. Od realistických počiatkov, ktoré boli umocnené najmä v médiu kresby a grafiky, postupne prešiel k abstrahovaniu. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacero ocenení: 1959 Zlatá medaila za ilustráciu, Lipsko; 1966, 1968, 1971 Ceny vydavateľstva Mladé letá, Bratislava.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Zdroj: BELOHRADSKÁ, Ľubica – TROJANOVÁ, Eva: Hranice geometrie : Geometrické a konštruktívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 až po šúčasnosť. Bratislava : PETUM, 2009.