Orest Dubay — Vtáčik

Grafický list vytvorený technikou linorezu s názvom Vtáčik predstavuje typickú „dubayovskú“ lyricko-geometrickú ryteckú polohu...

Inv. č. G- 452

Autor:  Orest Dubay
Názov diela:  Vtáčik

Rok vzniku: 1967
Technika: linorez
Materiál: ručný papier
Rozmery: 45.5 x 27,0 cm x 60 cm
Značenie: pod otlačkom: Orest Dubay 1967 4/10 Vtáčik; ceruzou

Grafický list vytvorený technikou linorezu s názvom Vtáčik predstavuje typickú „dubayovskú“ lyricko-geometrickú ryteckú polohu. Dominantu diela tvorí oválny útvar, ktorý môžeme chápať ako klietku pre vtáčika, ktorý nenápadne, no i tak výrazne sedí na jej pravom okraji. Jednoduchosť a nadčasovosť zobrazenia umocňuje čierne pozadie, ktoré je v pomyselnej ¾ formátu papiera. Táto čierna „tabuľa“ vytvára dokonalé pozadie pre dominantu jednoduchej štylizovanej klietky. Geometrická kompozícia s animálnym motívom je pomerne často evidovaná u autora, keďže pre dielo Oresta Dubaya bol príznačný prírodný motív a silný cit pre líniu a skratku.

Grafik – rytec často „kreslil“ nožom, klincom na drevo. Jeho pomerne známe grafické dielo má pomyselné dve polohy – lyricky jednoduché interpretácie prírody a spoločensko-historické témy, nie však v zmysle heroizácie.

Dubaya zaujímalo ľudské bytie a schopnosti/možnosti vychutnať si pobyt v lese alebo dobyť si svet, či vesmír. Príznačné je pre jeho grafiku husté šrafovanie. Motív vtáka, koňa, lístia, detí, ženy. Jednoduchá priamočiarosť prejavu. Samotné autorove diela pôsobia efektne a súčasne nesú v sebe autorský odstup. Diela sú triezvo zrozumiteľné a majú denníkový, resp. zážitkový charakter. V grafike často experimentoval (z počiatku aj kvôli finančným dôvodom). Brilantne vedel pracovať s kontrastom bielej a čiernej. Pomocou čiernobielych plôch,svetla a tieňa, pevne vedenými čiarami v jednoduchosti vyjadril radosti a smútky o dobe, v ktorej žil. Vytvoril aj pár plastík – prevažne torzá a reliéfy.

V prepracovaných detailoch listov, konárov dokázal výtvarne poetizovať a spojiť ich s rôznymi symbolmi života (ľudskými postavami, vtáčikmi, a pod.). Poukazoval na cyklus, rytmus života prírody, na človeka, jeho šikovnosť, ale aj jeho nedokonalosť a nerozvážnosť. V nenápadných dielach nám predstavil svoj pohľad na veľkosť a malosť vecí, ktoré tvoria náš svet.

Orest Dubay (15. augusta 1919, Veľká Poľana – 2. októbra 2005, Bratislava) patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej povojnovej grafiky. Pôsobil v Skupine výtvarníkov 29. augusta, Klube grafikov. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V rokoch 1943 – 1949 pôsobil ako slobodný umelec, v rokoch 1946 — 1947 bol asistentom Kolomana Sokola na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, od roku 1949 pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, od roku 1967 profesorom a v rokoch 1968 — 1971 bol rektorom VŠVU. Vystavoval doma aj v zahraničí.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Zdroje:
Eva Trojanová: Orest Dubay. Súborné dielo (1989)
Ľudmila Peterajová: Dvanásť grafík Oresta Dubaya (1980)
www.webumenia.sk