Jarmila Čihánková — Maľba 33

Jarmila Čihánková sa do lokálnych dejín umenia zapísala do povedomia v 60-tych rokoch minulého storočia ako textilná výtvarníčka...

 

Inv.č.: O-522

Autor: Jarmila Čihánková
Názov diela: Maľba 33

Rok vzniku: 1969
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 140,5 x 105,5 cm
Značenie: vpravo dole JČ 69; štetcom

Geometrická maľba s názvom Maľba 33 je z roku 1969. Maľba je z vrcholového obdobia tvorby umelkyne. Kruh ako jeden z ťažiskových plošných prvkov maľby si autorka zvolila za výraz svojich „kineticky“ pôsobiacich malieb. Na červenom obdĺžniku sa nám otvára maľovaná geometria, ktorá je plošná, no vytvára ilúziu objemu – objektu. Pravidelnosť geometrických tvarov dvoch svetlých polokruhov, dvoch svetlých obdĺžnikov a ústredného vínového vzorca centrálne predeleného čiernou čiarou „žiariacou do zelena“ s čiernym trojuholníkovým na oboch stranách, nás volá do čihankovskej (ne)ohraničenosti.
Diela abstraktnej geometrie majú famóznu vlastnosť – i keď pôsobia na prvý pohľad strojene neosobne, opak je pravdou. Akékoľvek dielo so znakmi geometrie oslobodzuje ducha človeka, neťaží, zámerne neukotvuje, dáva rozlet našim myšlienkam, voľnosť a možnosť neohraničenosti myslenia…platí aj v prípade tohto diela.

Jarmila Čihánková sa do lokálnych dejín umenia zapísala do povedomia v 60-tych rokoch minulého storočia ako textilná výtvarníčka (technika art protis), maliarka, grafička a kresliarka, keď vstúpila do výrazových vôd novej vecnosti. Jej tvorba je postavená na základoch abstraktnej geometrie. Práve 60-te roky sú zamerané na ťažisko maľby. Bola členkou umeleckej skupiny – Skupina 4 – spolu s Oľgou Bartošíkovou, Tamarou Klimovou, Vierou Kraicovou.

Autorkine geometrické cítenie , zmysel pre vizuálny rytmus a farebnosť,tvorí gros jej tvorby. Svojou osobnou angažovanosťou bola prítomná pri založení slovenskej časti Klubu konkretistov. Pedagogicky pôsobila na Katedre scénografie VŠMU a na ŠUP v Bratislave. Vo svojej tvorbe vychádzala zo zdobnosti ľudových ornamentov. Enviromentom – „Veľká stavebnica„ zožala úspech na bienalé tapisérie v Laussane.

Jarmila Čihánková (nar. 26.5.1925 v Roštíne – CZ), roky žije a tvorí v Smoleniciach pri Trnave. Študovala na SVŠT v Bratislave u Ľ. Fullu (1942 – 1945) a na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe (1945 – 1950).

Samostatná výstavná činnosť (výber):
1969 Jarmila Čihánková – Objekty (spolu s Tamarou Klimovou), Československé kultúrne stredisko, Varšava
1969 Art protisy, Solingen
1969 Art protisy, Klub Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava
1971 Art protisy (spolu s Antonom Cepkom), Göttingen
1976 Tapisérie art protis, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava,
2005 Výber z tvorby, Galéria Jána Koniarka, Trnava

Kolektívne výstavy (výber):
1959 Súčasná slovenská grafika, Moskva
1959 Skupina 4 (s Olgou Bartošíkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou), Bratislava
1960 Československá tapiséria, Brusel,1962-Skupina 4, Bratislava,1964-Súčasné slovenské umenie, Havana,1966 – Skupina 4, Špálova galéria, Praha
1966 Skupina 4, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava,
1968 Klub konkretistov, Jihlava; Žilina; Ústí nad Labem; Praha; Štutgart; Düsseldorf
1969 Klub konkretistov, Karlove Vary; Olomouc; Bratislava; Florencia; Rím; Benátky; Turín; Portici; Nijmegen; Scheweningen; Amsterdam; Viedeň; Brno,1969- Slovenské umenie, Káhira; Alexandria, Bagdad
1970 Polymúzický priestor, Piešťany
1971 5. Medzinárodné bienále tapisérie, Lausanne; Varšava
1971 100 súčasných tapisérií, Lausanne
1971 Art protis, Lausanne; Belehrad; Karlove Vary; Hradec Králové
1972 Československá tapiséria – art protis, Alžír; Tunis
1972 Art protis, Cuxhaven; Remeš; Viedeň; Prešov; Hodonín
1972 Interliving 72 art protis, Ósaka,1972 Art protis, San, Francisco
1973 Art protis (SAGA) – putovná, USA; Kanada; Saarbrücken
1973 Ilustrácia po roku 1945, Schiedam; Moskva
1975 Československá tapiséria, Lodž; Varšava, Budapešť
1975 Žena vo svete dneška a zajtrajška, Bratislava; Banská Bystrica
1976 Art protis, Magdeburg,1978 – Československá tapiséria – art protis, Alma-Ata; Vilnius
1982 Umelecké formy dneška v slovenskom textilnom a sklárskom umení, Berlín
1995 60. roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava
1997 Klub konkretistov, Jihlava; Karlove Vary; Zlín; Hluboká nad Vltavou; Slovenská národná galéria, Bratislava; Novohradská galéria Lučenec
2001 Klub konkretistov, Dům umění, Opava

Ľudmila Kasaj Poláčková

Zdroje:
www.webumenia.sk
Ľuba Belohradská –Eva Trojanová: Hranice Geometrie, Petum, Bratislava