Bočkay Milan — Štvorec v priestore

Milan Bočkay patrí ku kľúčovým osobnostiam slovenského umenia 2. polovice 20. storočia...

Bočkay Štvorec

Inv. č.: O-2129

Autor: Milan Bočkay
Názov diela: Štvorec v priestore
Rok vzniku: 1984
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 65 x 65 cm
Značenie: neznačené

Milan Bočkay patrí ku kľúčovým osobnostiam slovenského umenia 2. polovice 20. storočia, ktorý svoju tvorbu založil na komplexnom mapovaní problematiky maliarskej ilúzie, pričom v celom svojom diele programovo vychádza z historicky najstaršej umeleckej techniky trompe l´oeil (z franc. očný klam), ktorú používa už od roku 1978. Bočkay je príkladom modelového umelca, ktorý princípy trompe l´oeil realizuje zásadne na dvojrozmernej ploche obrazu. Napriek technickej dokonalosti, ktorou sa jeho práce vyznačujú, ich význam nespočíva len v divácky príťažlivých iluzívnych hrách a vizuálnych trikoch. Autor prostredníctvom tradičných maliarskych materiálov a postupov (plátno, olejová maľba) analyzuje samotné médium maľby ale aj jeho vzťah k iným médiám, napríklad ku kresbe. Zaujíma sa o skúmanie hraníc médií, pričom simuluje jednu maliarsku techniku inou. Ilúziu akvarelovej maľby vytvára kresbou farebnými ceruzami, ilúziu kresby olejom a reliéfnosť pastózneho povrchu akvarelom. Východiská analytickej maľby sú prítomné aj v olejomaľbe Kruh v priestore, v ktorej autor skúma nielen možnosti maľby, ale predovšetkým konštrukciu obrazu a základný maliarsky materiál, akým je plátno. Na reálnom plátne vytvára prostredníctvom olejomaľby dokonalú ilúziu zvlneného plátna. Presvedčivú imitáciu nedokonale napnutého plátna umocňuje aj zobrazenie kruhu, ktorý nedokonalé pnutie a jednotlivé záhyby plátna dôsledne kopíruje. Samotný kruh evokuje kresbu fixkou, ktorá je však vytvorená olejom na plátne, čím autor princíp ilúzie ešte znásobuje. Maľba Kruh v priestore je jedným z prvých diel, kde autor redukoval námet na zobrazenie samotného materiálu obrazu – plátna. Tento problém autor ďalej rozvinul v cykle Rám a plátno (1985-1987).

Milan Bočkay sa narodil v roku 1946 v Krušovciach pri Topoľčanoch. V rokoch 1961 – 1965 študoval Školu umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie aranžérstva pod vedením Rudolfa Filu. V rokoch 1965 – 1971 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, najskôr na maliarskej prípravke u Dezidera Mylliho, o dva roky neskôr pokračoval na oddelení voľnej maľby a gobelínu pod vedením Petra Matejku. Autorov záujem o fenomén ilúzie je prítomný v  celom umeleckom programe a dá sa identifikovať už na prácach z raného hyperrealistického obdobia. Zaujíma ho hra založená na paradoxe a postupnom odhaľovaní precízne kamuflovanej ilúzie, ktorú je možné objaviť až podrobným pozorovaním, odhaľovaním, či dokonca haptickým skúmaním. Na tomto princípe vytvára ilúziu deformovaného, pokrčeného, zvlneného, skladaného alebo perforovaného papiera a plátna. Analyticky prístup k médiám kresby a maľby ho dáva do súvislosti s filozofiou analytickej maľby 70. rokov 20. storočia, predovšetkým s hnutím Support Surface.

Barbora Geržová