Albín Brunovský — Opitá nevesta

Návštevníkovi Virtuálnej galérie NG predstavujeme rozsahom drobné dielko od ikonicky známeho slovenského grafika Albína Brunovského...

Inv. č. G-370

Autor: Albín Brunovský
Názov diela: Opitá nevesta


Rok vzniku: 1964

Technika: lept

Materiál: ručný papier

Rozmery: 31.5 x 41 cm

Značenie: pod otlačkom: Opitá nevesta 21/25 ABrunovský 1964, ceruzou

Návštevníkovi Virtuálnej galérie NG predstavujeme rozsahom drobné dielko od ikonicky známeho slovenského grafika Albína Brunovského. V priestore komorného formátu ručného papiera grafik imaginizuje a ironizuje ženu- nevestu v jej svadobný deň. V magickej kompozícií v prepojení figurálnych a amorfných foriem divák diela môže tušiť, rozmýšľať o tom, čo pomocou ihly a leptu autor zobrazil. Pri interpretácii tejto intímnej grafiky nám je veľmi nápomocný samotný názov diela – Opitá nevesta. V stredovej kompozícii zhluku foriem orámovanej tmavým priestorom ryteckej ihly môžeme cítiť stav opojenia, delíria, vzletnosti, i tušeného pádu niekam…Sú to svadobné šaty? Náznak ženského tela vtiahnutého do stredu temnoty alkoholu, či temnoty manželstva? Brunovského suverénna imaginácia a narábanie s výtvarnými prostriedkami nám dáva možnosti mnohých interpretácií jeho diela. Lyrický osobitý poetizmus autora diela patrí k tomu najvýraznejšiemu, čo sa odohralo v slovenskej/i svetovej/ grafike 20.storočia.


Albín Brunovský (25.december 1935 Zohor – 20.1. 1997 Bratislava) vstúpil na výtvarnú scénu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho diela a tvorba sa stali pomerne rýchlo súčasťou domácich a zahraničných prehliadok umenia. Brunovský ako talent, fantazijný vizionár sa začal pohybovať v domácich i medzinárodných umeleckých projektoch.

Jeho grafické listy a obrazy vyjadrujú vnútorný svet človeka – v archetypálnych, či metafyzických témach – človek verzus príroda , človek verzus život a smrť, človek verzus nevedomosť a poznanie. Nadreálna predstava sa mieša so skutočnosťou, vedomé s neznámym (podobný imaginatívny prístup reflektujeme napr. u M. Jakabčica, V. Žilinčanovej, D. Kállaya). Kvalita jeho tvorby mala vysokú úroveň. Počas svojho pedagogického pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie) vychoval celý rad absolventov, ktorí vošli do dejín ako Brunovského škola. Umelcov zámer sa pohyboval v oblasti grafiky, maľby, knižnej ilustrácie, návrhov na známky a bankovky, či scénografických kompozícií. Patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského povojnového umenia. Jeho žiakmi boli napríklad: Róbert Brun, Oľga Bajúsová, Karol Ondreička a iní. Vo svojej tvorbe čerpal z podnetov zo surrealizmu, romantickému historizmu, krajiny zo Záhoria. Vďaka precíznosti, brilantnej kresbe, cite pre fantazijné kompozície, bol brunovského manierizmus veľmi populárny a mal veľa pokračovateľov i napodobovateľov (bohužiaľ mnohí fungujú v rovine ľúbivého stredného prúdu). O jeho nadaní a schopnosti svojou prácou osloviť širokého diváka hovoria mnohé ocenenia, ktoré autor získal doma i v zahraničí.

Vzdelanie Albína Brunovského: V rokoch 1951 – 1955 študoval grafiku na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1956 – 1961 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dezidera Millyho a Vincenta Hložníka.) V roku 1967 bol poverený vedením tamojšieho oddelenia knižnej tvorby. V roku 1973 bol vymenovaný za docenta a roku 1981 za vysokoškolského profesora. Jeho vizuálny poetizmus bol previazaný s poetizmom literárnym. Mal silné puto so skupinou básnikov z „Trnavskej skupiny“. Umelec pracoval technikou leptu, ktorú kombinoval. Leptal na zinkové platne, medné platne, ale nebola mu cudzia ani litografia, či maľba, kde pomocou lazúr spracovával mytologické a historické námety. Brunovského dielo je o človeku jeho strachoch, túžbach, radostiach, snoch, nádejach – živote, svete.

Medzi jeho najznámejšie diela patria napr. Ilustrácie ku knihe H. CH. Andersena Malá Morská víla (1967), Dámy v klobúku (1981), cyklus Chvála zamotaných snov (l985), Labyrint sveta a raj srdca (1989 – l990) a mnohé iné.

Ocenenia (výber): 1964: Cena Ex Aequo na Bienále grafiky, Lugano (Švajčiarsko), 1966: Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko),1967: Zlatá plaketa na Bienále ilustrácií Bratislava za knihu Andersen, H. Ch. Malá morská panna, Bratislava, 1969: Cena Otranto d’Argento, Fillotrano (Taliansko), 1969: Herderova cena, Viedeň (Rakúsko), 1972: Grand prix na Bienále úžitkovej grafiky, Brno (Česko),1977: Cena na súťaži Footprint, Seatle (USA), 1977: 1. Cena na Quadrienále malých grafických foriem, Banská Bystrica (Slovensko),1978: Cena na súťaži Inter ex libris 78’, Frederikshavn (Dánsko),1980: Grand Prix na 8. Medzinárodnom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko), 1985: 1. Cena na Bienále grafiky, Varna (Bulharsko),1992: Cena Do Forni, Benátky (Taliansko) , 1995: Cena Martina Benku, Martin (Slovensko)