Adolf Born — Okná

Adolf Born bol českým maliarom, kresliarom, ilustrátorom, animátorom, karikaturistom a príležitostným scénografom a kostýmovým výtvarníkom...

Inventárne číslo: G 314

Autor: Adolf Born
Názov diela: Okná

Datovanie: 1968
Technika: farebná litografia
Materiál: papier
Rozmery: výška 49 cm; šírka 32 cm
Značenie: pod odtlačkom, ceruzou: 9/30 A Born 68

Adolf Born bol českým maliarom, kresliarom, ilustrátorom, animátorom, karikaturistom a príležitostným scénografom a kostýmovým výtvarníkom. Známym sa stal najmä vďaka svojej práci na výtvarnej podobe animovaného seriálu Mach a Šebestová. Ako karikaturista mal špecifický zmysel pre grotesku a nevyhýbal sa ani čiernemu humoru. Jeho ostrý, no zároveň zmierlivý pohľad na rôznorodé ľudské slabosti môžeme vnímať ako typicky český láskavý humor. Vo svojej voľnej grafickej tvorbe čerpal námety z cestovania, zo svojho obdivu k historickým a literárnym postavám a k mytologickým hrdinom, zo spomienok z detstva, ale aj zo snových fantázií či umenia primitívnych národov. Pri grafikách vychádzal z kresleného humoru, tieto dve línie jeho tvorby boli v podstate paralelné a až od 70. rokov 20. storočia dochádza k ich syntéze. V začiatkoch tvoril technikou drevorytu a linorytu, neskôr sa začal venovať farebnej litografii. Tá sa od polovice 60. rokov stala preňho dominantnou technikou kvôli jej širokým výrazovým možnostiam, s ktorými rád hravo experimentoval.

Farebná litografia s názvom Okná v zbierke Nitrianskej galérie je zo záveru 60. rokov 20. storočia, keď vrcholila fáza hľadania špecifického výrazu v Bornovej grafickej tvorbe, ktorá sa v 70. rokoch ustálila do jeho originálneho rukopisu. Farebnosť je tu výrazná, živá, jej štruktúra pripomína pastel, no napriek tomu len sekunduje kresbe, ktorá je dominantná a plná expresívnych liniek, najmä na pozadí. Výjav, ktorý litografia zobrazuje, je pomerne jednoduchý a priamočiary: z okien uniformného domu, aký nájdeme na akomkoľvek sídlisku, na nás hľadia jeho obyvatelia – každý je svojský s jedinečným charakterom zobrazeným karikatúrnym štýlom. O obsahovom rámci našej litografie, ale aj o Bornovomprístupe ku grafike v tomto období píše Simeona Hošková v súvislosti s farebnou litografiou Indická venkovanka z toho istého roku ako o „ornamentalizované znakové řeči písma a znaků, jakýchsi základních stavebnicových prvků Bornova pomyslného labyrintu světa. Naopak prostředky blízkými karikatuře ztvárnil ve stejné době princip ‚bludiště‘ v litografii Okna, úsměvně komentující jinak neradostnou uniformitu života městského paneláku.“ [1] Grafika Okná bola vytlačená v pomerne malom náklade 30 kusov, čo bolo pre Borna tiež typické. Nevytváral totiž, tak ako bolo zvykom, pomerne veľké náklady okolo 200 kusov, preto je vlastníctvo tohto diela v našej zbierke o to cennejšie.

Adolf Born sa narodil 12. júna 1930 v Českých Velenicích. Keď mal 5 rokov, presťahovala sa jeho rodina do Prahy. V rokoch 1949 – 1950 študoval odbor výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1950 – 1953 navštevoval ateliér karikatúry a novinovej kresby na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u prof. Antonína Pelca, v roku 1953 s ním prešiel na Akadémii výtvarných umení, ktorú absolvoval v roku 1955. Začínal ako karikaturista spolu Oldřichom Jelínkom v známom humoristickom týždenníku Dikobraz a neskôr v populárnom týždenníku Mladý svět a v iných periodikách. Na svetovej výstave karikatúry v kanadskom Montreale mu v roku 1974 udelili cenu Karikaturista roku. Po tomto období opúšťa karikatúru a okrem voľného umenia sa venuje ilustrácii a animovanému filmu. Ilustroval vyše 230 kníh pre deti aj dospelých, za ktoré získal niekoľko desiatok ocenení po celom svete. Výtvarne a niekedy aj režijne spolupracoval na zhruba 70 animovaných filmoch a večerníčkoch. Najznámejší je večerníček Mach a Šebestová, ktorý vznikol v roku 1976 v spolupráci s Milošom Macourkom – v tvorivej skupine s ním a s Jaroslavom Doubravom vyprodukoval väčšinu svojich filmov. Venoval sa aj scénografii, napríklad v roku 1990 pre operu Antonína Dvořáka Čert a Káča v pražskom Národním divadle. V roku 1988 bol menovaný zaslúžilým umelcom. V roku 2003 získal Medailu Za zásluhy 1. stupňa. V roku 2013 mu bola na medzinárodnom festivale animovaného filmu Anifest v Třeboni udelená cena za celoživotný prínos animovanému filmu. Bol rytierom francúzskeho Radu umenia a literatúry.

Bol známym monarchistom a vášnivým zberateľom historických klobúkov. Zomrel v Prahe 22. mája 2016.

[1] MALINA, Jaroslav (ed.): Adolf Born. Brno : Nadace Universitas Masarykiana; Boskovice : Albert; Praha : Středoevropská galerie a nakladatelství, 1995, ISBN 80-85834-13-8, str. 49-50.

Omar Mirza
jún 2020