Mira Gáberová, If

Mira Gáberová sa venuje rôznym médiám (maľba, kresba, fotografia, inštalácia), no ťažiskovým sa pre ňu stal videoart, typický svojou melancholickou, zasnenou atmosférou a osobnou poetikou. Vo svojich videách pracuje s pojmami ako pátos a nostalgia...

Inv. č. F-36

Autor: Mira Gáberová
Názov diela: If
Rok vzniku: 2004
Technika: video
Materiál: DVD nosič
Rozmery: 3 časti, každá 1 min.
Značenie: neznačené

Mira Gáberová sa venuje rôznym médiám (maľba, kresba, fotografia, inštalácia), no ťažiskovým sa pre ňu stal videoart, typický svojou melancholickou, zasnenou atmosférou a osobnou poetikou. Vo svojich videách pracuje s pojmami ako pátos a nostalgia, v ranej tvorbe najmä s ženskými motívmi, symbolmi a zaužívanými klišé s nimi súvisiacimi, v poslednej dobe skúma už aj technické možnosti videa (kompozícia, strihová skladba). Venuje sa úvahám o živote a smrti, o rodovej odlišnosti mužov a žien, o ženskosti, o rôznych stavoch ľudskej mysle a o emóciách.

Video If (z anglického „ak, keby“) tvoria tri statické a nezostrihané zábery, každý v trvaní jednej minúty. V prvom zábere vidíme LCD obrazovku a na nej hviezdne nebo, na druhom je ruka a na treťom ľudský chrbát. Do každého zo záberov zasahuje ruka autorky, ktorá sa snaží dotknúť obrazu na LCD obrazovke, pričom v nej zanecháva stopy, podobné jazvám.

Slovo „if“ sa bežne používa na vyjadrenie želania. Vo videu autorka poukazuje na významovú rovinu tohto slova, v ktorej sa skrýva určitá dávka neuskutočniteľnosti, zmes túžby a ľútosti nad nemožnosťou jej splnenia. Ruka sa tu chce dotknúť hviezd, túži po kontakte s druhým človekom. Tento dotyk je však nemožný, pretože ide len o virtuálny obraz, v prenesenom význame o spomienku, či len predstavu. Vzniká tu neprekonateľná priepasť medzi želaním a jeho naplnením.

MIRA GÁBEROVÁ sa narodila v roku 1979 v Lučenci. V rokoch 2000-2006 študovala na Katedre maľby a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér +-XXI, prof. Daniel Fischer), kde od roku 2008 pôsobí ako interná doktorandka (u doc. Anny Daučíkovej). V roku 2006 bola finalistkou ceny Ego Art Prize, v roku 2007 získala cenu Special Prize Essl Award, v roku 2011 bola opäť finalistkou Essl Award. Žije a pracuje v Bratislave.

Omar Mirza


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR

Dielu sme sa venovali aj v ráímci cyklu Bezgaleristi:

Bezgaleristi 17 from Nitrianska galéria on Vimeo.