Milan Dobeš, Štrukturálny optický reliéf I.

Štrukturálny optický reliéf I. je objekt vytvorený z kovu a skla. Pozostáva z jednoduchých kovových kruhových a polkruhových rastrov, ktoré sa vzájomne prekrývajú, násobia a zmnožujú...

virtuálna galéria

Inv. č. P-431

Autor: Milan Dobeš
Názov diela: Štrukturálny optický reliéf I.
Rok vzniku: 1989
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál (kov, sklo)
Rozmery: 51 x 51 cm
Značenie: neznačené

Štrukturálny optický reliéf I. je objekt vytvorený z kovu a skla. Pozostáva z jednoduchých kovových kruhových a polkruhových rastrov, ktoré sa vzájomne prekrývajú, násobia a zmnožujú. Prostredníctvom tejto skladby základných geometrických tvarov a reflexnej plochy kovu autor vytvára ilúziu trojdimenzionálneho priestoru a virtuálneho pohybu.Doležitou súčasťou pri pozorovaní tohto reliéfu je aktivovanie spoluúčasti diváka. Podľa toho, ako sa mení pozícia pozorovateľa, mení sa aj zdanlivý pohyb vytváraný v štruktúre obrazcov.

Milan Dobeš patrí k najvýznamnejším domácim reprezentantom op-artového, svetelného a kinetického umenia, ktorý bol v 60. a 70. rokoch rešpektovanou autoritou aj na medzinárodnej výtvarnej scéne. Na umeleckú scénu vstúpil v 2. polovici 50. rokov. Vo svojom umeleckom programe sa venuje grafike, tvorbe kinetických objektov a mobilov. Už v roku 1960 vytvoril prvý svetelno-kinetický objekt Pulzujúci rytmus I. (1960).

Milan Dobeš sa narodil 29. 7. 1929 v Přerove. V rokoch 1951 – 1956 študoval ateliér maľby u prof. L. Čemického, prof. B. Hoffstädtera a prof. D. Millyho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1983 – 1984 sumarizoval svoje výskumy v oblasti svetelného a kinetického umenia do manifestu Dynamický konštruktivizmus, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1989. Zúčastnil sa mnohých významných výstav v slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. Medzi najdôležitejšie patrí Nová citlivost v roku 1968, Documenta 4 v Kasseli v rovnakom roku, alebo výstava EXPO´70 v Osake či Polymúzický priestor I. v roku 1970.

Barbora Geržová