Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Cyklus malieb na vreckovkách vznikol v roku 1991 na podobnom princípe, akým autor v rovnakom čase pracoval na veľkorozmerných plátnach. V tomto prípade, ale banalitu rozprávaných príbehov umocňuje použitím triviálneho maliarskeho podkladu, kde miesto maliarskeho plátna natiahnutého na rám použije voľne visiace vreckovky – predmety banálnej každodennosti.

Inv. č. O-2118

Autor: Martin Knut
Názov diela: Z cyklu Maľba na vreckovke

Rok vzniku: 1991
Technika: kombinovaná technika
Materiál: plátno (vreckovka)
Rozmery: 43 x 43 cm

Inv. č. O-2119

Autor: Martin Knut
Názov diela: Z cyklu Maľba na vreckovke

Rok vzniku: 1991
Technika: kombinovaná technika
Materiál: plátno (vreckovka)
Rozmery: 43 x 43 cm

Inv. č. O-2122

Autor: Martin Knut
Názov diela: Z cyklu Maľba na vreckovke

Rok vzniku: 1991
Technika: kombinovaná technika
Materiál: plátno (vreckovka)
Rozmery: 43 x 43 cm

Cyklus malieb na vreckovkách vznikol v roku 1991 na podobnom princípe, akým autor v rovnakom čase pracoval na veľkorozmerných plátnach. V tomto prípade, ale banalitu rozprávaných príbehov umocňuje použitím triviálneho maliarskeho podkladu, kde miesto maliarskeho plátna natiahnutého na rám použije voľne visiace vreckovky – predmety banálnej každodennosti. Napriek tomu, že autor prešiel od veľkorozmerných obrazov k miniatúram, spôsob rozprávania príbehov sa nemení. Ústrednou postavou je drobná schematicky nakreslená postava muža zasadená do fragmentu krajiny, ktorého príbeh je naznačený špecifickými atribútmi (opakujúca sa žltá hviezda, postavy zvierat – líška, kohút). Autor tu nepoužíva priamu reč, ale len náznaky, spoliehajúc sa na predstavivosť diváka.

Martin Knut patrí k druhej generácii postmoderných maliarov. Na rozdiel od o niečo starších výtvarníkov, ktorých tvorbu v polovici 80. rokov charakterizoval iracionálny a pudový spôsob maľby s divokým expresívnym jazykom, intenzívnou farebnosťou a archetypálnou symbolikou (Daniel Brunovský, Simona Bubánová, Ivan Csudai, Laco Teren) Martin Knut vstúpil na scénu v okamihu, kedy sa táto postmoderná estetika začala pomaly vyčerpávať. Po krátkom období expresívnejších polôh, ktoré prezentoval na neoficiálnych výstavných podujatiach (Prvé stretnutie českých a slovenských maliarov,1986, Praha; Výtvarné hody, 1988, Čunovo) začína vytvárať obrazy, o ktorých by sme mohli povedať, že sú vyprázdnené. Charakterizujú ich veľké formáty s monochromatickým pozadím, v ktorých centre sú situované drobné schematicky naznačené postavičky, zvieratá (častý motív koňa), výsek krajiny, či banálne predmety, prostredníctvom ktorých rozpráva, či skôr naznačuje príbeh. Tieto poetické, ale často i jemne ironické rozprávania kombinujúce maľbu s kresbou sa stali autorovým dôležitým príspevkom do dejín slovenskej maľby.

Martin Knut sa narodil v roku 1964 vo Vranove nad Topľou. Pôvodne študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rastislav Janák, 1985 – 1990). Keď po roku 1989, po páde Berlínskeho múra prišli na školu noví pedagógovia, mnohí z nich patriaci k neoficiálnej kultúre, prestúpil do ateliéru Rudolfa Sikoru a štúdium končil maľbou (1990 – 1991). Ešte v roku 1988 vytvoril s Rudolfom Sikorom a spolužiakmi Gabrielom Hošovským a Milošom Novákom skupinu Syzýgia, v rámci ktorej diskutovali a prezentovali tvorbu nezávislú na ideologickom diktáte školy. Duchovným otcom skupiny a morálnou autoritou bola pre nich osobnosť neoficiálnej scény Rudolf Sikora. Po skončení štúdia v roku 1992 absolvoval umelecký pobyt vo Švajčiarsku. Vrcholné obdobie jeho tvorby je medzi rokmi 1990 – 1992, kedy sa zúčastňoval dôležitých domácich a zahraničných výstav (napr. Slowakische Kunst heute, Esslingen; 1990 Hills & Hills, Amsterdam, 1991; D’une génération á l’autr, Musée d´Art Moderne de la Ville, Paríž, 1992), potom svet umenia opustil, odišiel do reklamného priemyslu a stal sa zakladateľom významnej reklamnej agentúry.

Barbora Geržová

Literatúra:
Rusinová, Z. (ed.): 20. storočie. Katalóg výstavy. Bratislava: SNG 2000.
Jablonská, B. (ed.): Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992. Katalóg výstavy. Bratislava: SNG 2009.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR