Maroš Rovňák — Kniha ihiel

Maroš Rovňák je umelec, u ktorého je téma smrti jedným z najdôležitejších pilierov v jeho autorskom programe...

Inv. č.: F-152

Autor: Maroš Rovňák
Názov diela: Kniha ihiel ( Z cyklu Červený dialóg)

Rok vzniku: 2015
Technika: šitie, ručné vyšívanie
Materiál: niť, textil, textilná tkanina
Rozmery: 30 x 40 x 4 cm
Značenie: razítko, posledná strana, vľavo: červenou farbou, v kruhu : „MR“, v strede znak srdca 30 x 40 x 4 cm

Maroš Rovňák je umelec, u ktorého je téma smrti jedným z najdôležitejších pilierov v jeho autorskom programe.  V Knihe ihiel tématizuje smrť – v knižnom objekte, ktorý je doplnený o ručne vyšívaný text, ktorý rozpráva príbeh o červenej čiapočke: „ kde dievčatko, bez toho, aby o tom vedelo, je mäso  a pije krv svojej mŕtvej matky, čo môže byť interpretované ako podobenstvo o obeti, ktorú prináša staršia generácia v prospech mladšej, ktorá to prijíma ako samozrejmosť“ (M.Rovňák). Autor text vyšíval červenou niťou na staré kúsky látok, ktoré tkala umelcova, už nežijúca, stará matka a vyšívala jeho mama. Rovňák vytvára pomyselný generačný dialóg, ale snaží sa  „ o komunikáciu“ s jeho už nežijúcou starou mamou. Červená farba nite a bielej farby textílie odkazuje na krv a telo… na prijímanie Kristovho tela a krvi v kresťanskej tradícii, na smrť, ale aj na obnovu života a na jeho duchovný rozmer.

Autor často pracuje vo svojej tvorbe s kresťanskou symbolikou (estetikou), ako agnostik naráža  na to, že duchovný rozmer života je v nás samých. Formálne jeho diela pôsobia veľmi harmonizujúco a upokojujúco, až po pochopení významu diel sa divákovi otvára pomyselná dezilúzia zo života. Okrem smrti reflektuje vo svojej tvorbe aj problémy spoločenských stereotypov (napr. témy rodu, či kresťanstva), ale aj problém samoty/osamelosti jedinca.

Maroš Rovňák (1972): Rodák zo Sobraniec, žijúci v Banskej Bystrici. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení 1996-2002 u prof. Vladimíra Popoviča. Pracuje v rôznych médiach (fotografia, video-art, performancia, ready-made,  sound – art).  Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémií umení v Banskej Bystrici (2002-2006). Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. V Nitrianskej galérii sa verejnosť mohla s jeho tvorbou stretnúť na výstavách: Madona v slovenskom výtvarnom umení (2002), Príbehy (o) smrti (2017), Fetiše súčasnosti (2018).

Zdroje:
www.marosrovnak.com
KOMANICKÁ, Ivana: Neverím (výstavný katalóg). Nové Zámky, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, 2015.

Nákup akvizície finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj v roku 2018.