Marko Blažo, Posteľ (z cyklu 3D/4D)

Svoju rozmanitú a bohatú tvorbu realizuje Blažo vo viacerých médiách, ako napr. fotografia, maľba, počítačová grafika, objekt či inštalácia. Typickými pre jeho diela sú svojský vtip a irónia, detská hravosť, osobitá poetika, vytváranie absurdných situácií a hra s vnímaním diváka...

virtuálna galéria

Inv. č. F-29

Autor: Marko Blažo
Názov diela: Posteľ (z cyklu 3D/4D)
Rok vzniku: 2007
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: 75 x 190 x 88 cm
Značenie: neznačené

Svoju rozmanitú a bohatú tvorbu realizuje Blažo vo viacerých médiách, ako napr. fotografia, maľba, počítačová grafika, objekt či inštalácia. Typickými pre jeho diela sú svojský vtip a irónia, detská hravosť, osobitá poetika, vytváranie absurdných situácií a hra s vnímaním diváka. Blažo posúva každodenné predmety do nových a často nečakaných významov a súvislostí, ktoré však fungujú podľa autorových špecifických pravidiel, preto sa aj nereálne svety a obrazy javia ako skutočné.

Objekt Posteľ z cyklu 3D/4D sa skladá z kovového rámu postele, ktorého časť určená na ležanie je pokrytá fotografiou. Na jednej polovici fotografie vidíme klesajúce schodisko. Tým vzniká ilúzia hĺbky a priestoru, máme pocit, že sa pozeráme dolu. Zábradlie schodiska pôsobí dojmom, ako keby pokračovalo v ráme postele, čím je táto ilúzia ešte výraznejšia. Na druhej polovici fotografie, na ktorej je zachytená podlaha, z ktorej sa akoby pozeráme dolu do schodiska, je vsadený papierový model domčeka. Jeho strecha a steny sú obrátené naruby, preto pôsobí neprirodzene a dvojrozmerne. Autor tu využíva optickú ilúziu a hrá sa s vnímaním diváka, s jeho zaužívaným chápaním plochy a priestoru. Plocha sa v našich očiach stáva trojdimenzionálnym priestorom a naopak, priestor sa javí ako plocha.

Blažo sa aj názvom celého cyklu snaží vsugerovať divákovi, že v tretej dimenzií vytvára akúsi dimenziu  štvrtú, ktorá je prienikom, zmesou, či symbiózou plochy a priestoru. Vytvára vtipný a absurdný objekt, ktorý je zbavený svojej funkcie (aj keď teoreticky by sme na tejto posteli mohli spať), aby mohol plniť funkciu inú, aj keď v podstate len vizuálnu. Schodisko môžeme vnímať aj ako metaforu spánku a snenia, kedy klesáme do najtemnejších hlbín nášho podvedomia, uzamknutého v tajomnom domčeku, ktorým je naša hlava.

MARKO BLAŽO sa narodil v roku 1972 v Košiciach. V rokoch 1991-1998 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. R. Sikora). V roku 1999 sa zúčastnil Bienále v Benátkach v rámci kolektívnej akcie Slovak Art for Free. V roku 2001 vyhral Cenu Oskára Čepana, v roku 2005 Grand Prix z prehliadky Súčasná slovenská grafika 16. v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Pedagogicky pôsobil na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Žije a tvorí v Košiciach.

Omar Mirza