Mária Žilíková – Herodeková: Novembrová scéna

Žilíková výstižne zaznamenala atmosféru doby osemdesiadesiatych rokov 20. storočia. Emocionálne i profesionálne dokázala prerozprávať príbeh blížiacich sa novembrových udalostí, meniacich spoločenský i politický systém na Slovensku, ktorých i sama bola účastníčkou.

inv.č.: P 430

autor: Mária Žilíková – Herodeková
názov: Novembrová scéna

rok vzniku: 1988
technika: rezba, leštenie, patinovanie, lepenie
materiál: drevo, kov, rezba
rozmery: 90x48x39 cm
značenie: neznačené

Viem, že človek má byť dobrý. Moji anjeli sú obrazmi mojich dobrých skutkov. Vždy keď urobím niečo dobré, tak mi spod dláta vychádzajú krídla. A keď urobím niečo zlé, tak kopytá a chvosty. Ale niekedy sa mi stane, že sa ocitnem zoči-voči okrídlenému čertovi, alebo anjelovi s kopytami a rožkami…
Mária Žilíková (1992)

Jedným z takýchto charakteristických výtvarných objektov – priestorová inštalácia autorky z obdobia osemdesiadesiatych rokov 20. storočia je „Novembrová scéna”, nachádzajúca sa v akvizičnom fonde Nitrianskej galérie, ktorú mali možnosť vzhliadnuť i návštevníci Pražského quadrienále ’91. K tvorbe tohto diela bola inšpirovaná slovami Václava Havla (1936-2011) o “víťazstve pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou“.

Na prvý pohľad kompozícia diela evokuje rozprávkový motív, kde dobro víťazí nad zlom alebo slovami Ondra Spišáka: “Lebo vždy tak bolo a vždy tak bude, že dobro so zlom bojovalo, čo svet svetom stojí…”

Kompozícia je inštalovaná na starej, použitej drevenej stoličke, na ktorej je umiestnený znásobený sériový priemyselný výrobok – stolová váha namodro namaľovaná, s medenými vyblýskanými miskami. Ready made využila v odosobnenom kontexte v prospech svojej výpovede. Autorka namiesto závažia situovala na misky váhy dve postavičky ( v matriáli drevo) zobrazujúce dobro – anjela s rozopätými krídlami a čerta s rožkami.

V rámci individuálnej mytológie prezentuje vlastný zážitok a prežitú skúsenosť, prostredníctvom ready madu a vytvorených aretaktov, ktoré nadobudli význam umeleckých relevantných reálií. Metaforická kompozícia evokuje personifikáciu obsahu diela a vnímateľa konfrontuje s víziou reality života i s autorkiným osobnostným hľadaním dobra.

Žilíková týmto artefaktom výstižne zaznamenala atmosféru doby osemdesiadesiatych rokov 20. storočia. Emocionálne i profesionálne dokázala prerozprávať príbeh blížiacich sa novembrových udalostí, meniacich spoločenský i politický systém na Slovensku, ktorých i sama bola účastníčkou.
Na realizáciu priestorovej inštalácie využila kombináciu viacerých rôznorodých materiálov. Dosiahla tak kompatibilitu artefaktu, čím kompozícia získala neopakovateľný poeticko-imaginatívny význam, v ktorom cítiť divadelnú metaforu, odľahčenosť a poetickú skratku.

Scénická výtvarníčka Mária Žilíková-Herodeková (*1956) vstúpila na výtvarnú scénu začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia. Jej umeleckému vstupu predchádzalo štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Uherskom Hradišti, kde študovala dizajn a tvorbu hračiek. Tento výtvarný žáner ju oslovil natoľko, že sa rozhodla pre štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe, ktoré ukončila v r. 1981 Jej prvým pôsobiskom sa stalo Bábkové divadlo v Nitre, v ktorom zotrváva dodnes a do súčasného obdobia sa podieľala na realizácii vyše dvadsiatich scénických výpravách.   Scénická výtvarníčka Mária Žilíková-Herodeková je členkou Združenia N’ 89, s ktorým vystavovala na viacerých kolektívnych výstavách nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Autorka žije a tvorí v Nitre.

Marta Hučková
v Nitre, máj 2014

Foto: Slávomír Žákovič

Použitá literatúra:
Mária Žilíková-Herodeková – Bábky-Obrázky-Plastiky. Katalóg NŠG, 1992