Monika Pascoe Mikyšková: Zo série Skrz na skrz

Autorka, v tejto sérii ako i vo väčšine svojej tvorby spracúva témy lásky, sklamania, zraniteľnosti, či rodiny a partnerských vzťahov.

     

Inv. č.: O-2149, O-2150, O-2151, O-2152, O-2153, O-2154

Autorka: Monika Pascoe Mikyšková

Názov diela: Zo série Skrz na skrz
Rok vzniku: 2013


Technika: akryl, ceruza


Materiál: papier


Rozmery: 40 x 30 cm, 40 x 30 cm, 40 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 30 cm,40 x 30 cm 


Značenie: neznačené

Skrz na skrz je názov série šiestich drobných farebných akvarelov vytvorených v kombinácii s kresbou. Autorka v nich vizualizuje komplikovaný vzťah muža a ženy, reflektuje krehkosť a úskalia partnerského spolunažívania. Hlavným obrazovým prvkom sú obnažené postavy muža a ženy, raz zobrazené samostatne, inokedy spolu, ako pár stojacich figúr, držiacich sa za ruky, alebo mlčky sediacich vedľa seba, niekedy je druhá figúra naznačená iba vo fragmente rúk. Autorka nezobrazuje celistvé postavy, ale len ich časť. Namiesto hlavy a tváre maľuje červené srdce, ktoré nie je len zástupným symbolom, ale aj anatomicky presným tvarom s cievami, akoby prekresleným z encyklopédie o ľudskom tele. Tento odkaz na anatómiu je v kontraste s intimitou naznačeného vzťahu, ktorý je krehký a zraniteľný, ide z neho smútok a úzkosť, často prameniaca v nedorozumení.

Autorka, v tejto sérii ako i vo väčšine svojej tvorby spracúva témy lásky, sklamania, zraniteľnosti, či rodiny a partnerských vzťahov. Dôraz kladie na prácu s intuíciou a emóciami, pričom vychádza z prežitých situácií, ktoré ju ovplyvnili. S vlastnou intimitou však pracuje sofistikovane. Na jednej strane necháva diváka nahliadnuť do súkromia, ale na druhej strane určuje hranicu, po ktorú mu dovolí zájsť. Hoci vychádza zo subjektívnych pocitov, jej snahou je vlastné skúsenosti objektivizovať.

Monika Pascoe Mikyšková vstúpila na umeleckú scénu v roku 2007, kedy ukončila nielen štúdium na VŠVU, ale získala aj prvé verejné ocenenie – tretie miesto v súťaži Maľba VÚB. Maľba a kresba sú v jej tvorbe dominantné od začiatku až po súčasnosť, napriek tomu, že okolo roku 2010 začína čoraz viac pracovať s fotografiou, objektom, videom a inštaláciou.

Jej maliarska tvorba prešla špecifickým vývojom. Na začiatku ju zaujímali vyprázdnené interiéry, ktoré vďaka drobným formátom pôsobili intímne aj napriek tomu, že v nich nebol prítomný človek. Ľudská postava sa paradoxne stala dôležitým momentom jej neskorších obrazov. Mužov, ale predovšetkým ženy, nezobrazuje ako celistvé figúry, najčastejšie ide o fragmenty postáv bez hláv situované na neutrálnom pozadí. Komplementárnu sériu tvorili obrazy, kde sa autorka sústredila iba na ľudskú tvár, ako napr. v sérii tzv. bielych portrétov. Ďalšia línia jej malieb je viac postavená na príbehovosti a osobnej symbolike (Prvý spánok, 2010).
Prvé náznaky vykročenia za hranice maľby sa objavili už v roku 2010 na výstave Ani teraz ani potom, ale za prelomový projekt v zmysle uplatnenia intermediálnych presahov môžeme považovať 10 rozdielov medzi fantáziou a realitou bytia (2011), kde vystavila viacero drobných inštalácií, v ktorých použila rôzne nájdené predmety. V roku 2013 vznikli dva projekty, v ktorých čiastočne opúšťa svoj mikrosvet a stáva sa viac pozorovateľkou okolia (Štátny sviatok), alebo formou rozhovorov vstupuje do sveta iných ľudí ako v knižnom projekte Lásky, kde sú zaznamenané výpovede starých ľudí na tému ich prvej lásky.

Monika Pascoe Mikyšková (1983, Žilina) študovala v rokoch 2003 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby a iných médií, v Ateliéri +-XXI u prof. Daniela Fischera, kde v roku 2014 ukončila aj doktorandské štúdium. V roku 2004 bola na študijnom pobyte na University New Castle Upon Tyne (New Castle, Veľká Británia, prof. Roxy Walsch). V roku 2010 získala 3. miesto v súťaži Maľba VÚB 2007 a v roku 2015 ESSL award CEE colector selection prize.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR