Igor Minárik

...

Inv. č.: O 2169
Autor: Minárik Igor
Názov: POTICHU
Rok vzniku: 1973
Technika: kombinovaná technika
Materiál: lepenka, papier
Rozmery: 62,7 x 49,5 cm
Značenie: vzadu vpravo dole modrým perom: IGOR MINÁRIK; vzadu vpravo  dole: modrým perom: MUDROŇOVA 13; vzadu vpravo dole: modrým perom: 811 01 Bratislava; vzadu vpravo dole: modrým perom: KOMB.T; vzadu vpravo dole: modrým perom 62,7x 49,5 cm; vzadu vpravo dole: modrým perom: rok vzniku 1973

Inv. č.: O 2170
Autor: Minárik Igor
Názov: Asi
Rok vzniku: 1974
Technika: tempera
Materiál: lepenka
Rozmery: 62 x 44 cm
Značenie: vzadu vpravo dole modrým perom: IGOR MINÁRIK; vzadu vpravo  dole: modrým perom: MUDROŇOVA 13; vzadu vpravo dole: modrým perom: 811 01 Bratislava ČSFR; vzadu vpravo dole: modrým perom: rok vzniku 1974

Inv. č.: O 2172
Autor: Minárik Igor
Názov: 9.12.1999 – 2.2.2000
Rok vzniku: 1974
Technika: tempera
Materiál: doska
Rozmery: 61 x 46,5 cm
Značenie:vzadu vpravo dole: modrým perom: Igor Minárik; vzadu vpravo dole: modrým perom: 61x 46,5 cm; vzadu vľavo 1990 -2000

Inv. č.: O 2173
Autor: Minárik Igor
Názov: 4.11. – 31.12.2006
Rok vzniku: 2006
Technika: asambláž, tempera
Materiál: doska, kombinovaný materiál, keramika, glazúra
Rozmery: 61 x 46,5 cm
Značenie: vzadu vpravo dole: modrým perom: TEMPERA ASAMBLÁŽ; vzadu vpravo dole: modrým perom:36x 32 x 10 cm; vzadu vpravo dole:modrým perom: 2006; podpis, vzadu vpravo dole:modrým perom Igor Minárik

Inv. č.: O 2174
Autor: Minárik Igor
Názov: 30.1. – 12.3.2001
Rok vzniku: 2001
Technika: tempera
Materiál: doska
Rozmery: 61 x 46,5 cm

Značenie: vzadu vpravo hore: ceruzou: UT.30.1.-12.3.2001; podpis vzadu vpravo dole: modrým perom: Igor Minárik; vzadu vpravo dole:modrým perom: TEMPERA; vzadu vpravo dole: modrým perom: 61x 46,5 cm; vzadu vpravo dole: modrým perom: 2001


Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.