Ladislav Guderna, Revelation

I týmto dielom, tak ako takmer celou tvorbou obdobia 80. rokov 20. storočia, nás Ladislav Guderna pozýva do svojho imaginárneho sveta plného neskutočne - skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií efemérneho sveta...

G-1025 Guderna

Guderna G 1025

autor: Ladislav Guderna
názov: Revelation
rok: 1981
technika: serigrafia
rozmery: 28,5×46 cm
značenie: vľavo dole: 22/45 REVELATION, Silkscreen &pastel, vpravo dole: L. Guderna 1981

I týmto dielom, tak ako takmer celou tvorbou obdobia 80. rokov 20. storočia, nás Ladislav Guderna pozýva do svojho imaginárneho sveta plného neskutočne – skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií efemérneho sveta – jeho sveta, v ktorom autorovo alter ego nachádzalo pointu a krásu všedne nevšedného  dňa a momentu prežitého. V ňom dokázal svojou precíznou kresbou a maľbou zobraziť takmer neuveriteľné momenty ľudskej  existencie obklopené a vsadené do vertikál i horizontál katedrál mýtického prostredia.

V tichosti a s úžasom vstupujeme do architektonického výseku renesančnej rímskej architektúry, ktorá dýcha tajomnosťou a stáročiami. Pod monumentálnymi klenbami v ľavej časti diela, sotva badateľné postavy – siluety jednotlivcov a dvojíc v dobových kostýmoch v kľudnej rozprave nevnímajú dianie, ktoré mimovoľne okolo nich vytvára fantázia umelca. Je to obraz v obraze. Jeden svet virtuálny, s torzami hláv bez tela, lietajúcou chobotnicou nad prístavom, čiernym slnkom alebo planétou vznášajúcou sa nad hlavou mladej ženy, piedestál s hlavou v černej maske, blčiacim okom upretým do neznáma, rukami – chápadlami miesto uší, akoby rozdeľoval tieto dva svety. O prežitie sa snaží iba predierajúci sa ľulok zelenej fazuľky, ktorý chce vstúpiť do tohto viditeľne neviditeľného sveta. A nad celou kompozíciou výjavu veku budúcnosti čnie človek – robot – robot – človek opäť umiestnený na piedestály usmerňujúci chod sveta a diania. Človek – koruna ľudstva !???

V minulom roku, 2011, si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomenula 90. výročie narodenia maliara, grafika, ilustrátora a tvorcu poštovej známky, nitrianskeho rodáka, Ladislava Gudernu /1921 – 1999/, ktorý bol jedným zo zakladateľov slovenského surrealizmu. Vo svojej maliarskej tvorbe, v súčinnosti s princípmi nadrealistickej poetiky, dospel k individuálnemu surrealistickému autorskému rukopisu, založenom na temperamentnom farebnom prednese a lineárnej konštrukcii obrazu.

Dlhých 21 rokov (od r. 1968) strávených v emigrácii v kanadskom Toronte Gudernu zocelili nielen v ľudskom, ale predovšetkým v umeleckom prežívaní každodennej reality. V novom prostredí pokračoval a rozvíjal vo svojej tvorbe surrealistické tendencie a tak sa zaradil vo svete k popredným predstaviteľom tohto hnutia. Ladislav Guderna tvoril až do poslednej chvíle svojho života. I v ďalekej cudzine sa vždy hlásil k slovenským koreňom i k rodnej Nitre. Zomrel 7. októbra 1999 vo Vancouveri, v Kanade. Zaslúžilý umelec Ladislav Guderna sa svojim umeleckým odkazom i tvorbou zaradil medzi svetových maliarov 20. storočia.

Marta Hučková

Nitra, 8.11.2012