Klára Bočkayová, Z cyklu Anjelské obrazy I.

Klára Bočkayová vstupuje na umeleckú scénu začiatkom 70. rokov 20. storočia ako autorka s vyhraneným záujmom...

O-2116 Bočkayová

Inv. č.: O 2116

Autor: Klára Bočkayová
Názov diela: Z cyklu Anjelské obrazy I.
Rok vzniku: 1989
Technika: pastel, akryl
Materiál: plátno
Rozmery: 80 x 90 cm
Značenie: neznačené

Klára Bočkayová vstupuje na umeleckú scénu začiatkom 70. rokov 20. storočia ako autorka s vyhraneným záujmom o médium maľby a kresby. Od roku 1974 začína pracovať s privlastnenou banálnou predlohou pochádzajúcou z vidieckych a mestských domácností 19. a prvej polovice 20. storočia (obrusy, dečky, výšivky). Tieto klasické ženské ručné práce používa ako východisko frotáží, ktoré sú ironickou reflexiou postavenia ženy v spoločnosti, čo podčiarkujú niektoré názvy diel: Ej, načo mi je mladá žena (1987), Vydajte mňa mamička (1987), Obed je už hotový (1990). Techniku fortáže, vynájdenú v 20. rokoch 20. storočia Maxom Ernstom aplikuje Klára Bočkayová na papier, plátno alebo jemne tkanú bielu látku a na základe vlastných experimentov transformuje do autorskej techniky tzv. fázovanej frotáže, ktorú prvýkrát použila v cykle grafitových kresieb A4 z roku 1986. Termín, ktorý zaviedol český básnik Ludvík Kundera presne vystihuje posun, ktorý urobila autorka, keď staticky aplikované motívy rozhýbala manipulovaním so samotným papierom alebo plátnom. Pre jej maliarsku tvorbu je dodnes charakteristická dynamická plocha obrazu, ktorú vytvárajú zmnožované, prekrývajúce sa, alebo anamorfické tvary vybraného detailu alebo celého motívu privlastnenej predlohy.

Maľba Anjelské obrazy patrí do série plátien s typickým autorkiným rukopisom, ktoré vznikli pretlačením postavy anjela z privlastnenej výšivky prostredníctvom techniky frotáže. Maľba, ktorej dominuje vrstvenie a prekrývanie anjelského motívu je špecifická aj svojou štruktúrou, ktorá vznikla použitím dvoch typov maliarskeho materiálu – olejového pastelu a akrylovej maľby. Postava anjela ako hlavný ikonografický motív sa objavuje aj v ďalších autorkiných prácach, napríklad, v neskoršom cykle Jesenní anjeli (I-IX) z roku 1991, alebo v samostatných akrylových maľbách s identickým názvom Veľký anjelský obraz (všetky z roku 1991).

Klára Bočkayová sa narodila 27. 5. 1948 v Martine, pochádza však z Dolného Kubína. V rokoch 1963 – 1967 študovala na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Rudolfa Filu. V štúdiu pokračovala na VŠVU v Bratislave (1967 – 1973) v maliarskej prípravke u prof. Dezidera Millyho, neskôr v maliarskom ateliéri  prof. Petra Matejku. Vzhľadom na to, že bola súčasťou neoficiálnej výtvarnej scény, v 70. a 80. rokoch vystavovala v privátnych a alternatívnych výstavných priestoroch, pričom ťažiskovou bola skupinová výstava v roku 1978 v priestoroch Slovenskej akadémie vied (Bratislava, Smolenice). Po roku 1989 boli jej diela zaradené do všetkých ťažiskových súborných výstav mapujúcich umenie 20. storočia, a zúčastnila sa aj viacerých dôležitých medzinárodných projektov (1994 After the Spring, Múzeum súčasného umenia Sydney – Cambera – Melbourne, Austrália). V rokoch 1995 – 2005 vyučovala na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Je členkou skupiny A-R (Avance – Retard).

Barbora Geržová

Použitá literatúra:

Jiří Valoch: Klára Bočkayová. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005.
Zuzana Bartošová – Etienne Cornevin – Ludvík Kundera – Jiří Valoch: Jesenní anjeli. Bratislava: GMB, 1998 (kat. výstavy).


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR