Jana Farmanová: Naboso I. – III.

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch...

    

Inv. č.: O-2072, O-2083, O-2097

Autor: Jana Farmanová
Názov diela: Naboso I. – III.

Rok vzniku: 2004
Technika: akryl
Materiál: plátno
Rozmery: 200 x 55 cm

Maliarsky triptych Sudičky je z cyklu akrylových malieb, ktorý vznikol v roku 2004 a autorka ho zastrešila spoločným názvom Naboso. Ide o formálne a obsahovo previazanú trojicu veľkoformátových malieb vytvorených v identickom atypickom formáte (200 x 55 cm), s motívom ženskej postavy. Na prvý pohľad by mohlo ísť o osobité portréty bez znakov, ktoré od tohto žánru očakávame, pretože autorka postavy zbavuje identity, zobrazuje ich bez tváre, bez tej časti ľudskej postavy, ktorou vystupujeme z anonymity. Názov diela i celého cyklu však ponúka divákovi presnejší návod na čítanie. Sudičky sú mýtické, či rozprávkové ženské bytosti, ktoré stoja pri kolíske novonarodeného dieťaťa a určujú jeho osud. Autorka ich zobrazuje ako bohyne osudu, trochu zlovestné postavy bez hlavy a tváre zahalené do splývavej drapérie zobrazenej v škále tmavých farieb od šedej, cez modrú až k čiernej. V kontexte cyklu Naboso, kde autorka rôznym spôsobom variuje motív ženskej postavy reprezentujú Sudičky temnú polohu, ktorá je v kontraste k iným farebným variantom – bielej a červenej. Istým spôsobom tému bezhlavých ženských postáv rozvíja v ďalšom cykle Ženské hračky (2005). Opúšťa však ich anonymnú, bližšie neurčenú identitu a spája ich s konkrétnymi ženami (napr. spisovateľka Virginia Woolfová).

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch. Zaujíma ju predovšetkým žena a témy súvisiace s jej svetom. Vo svojich obrazoch reflektuje otázky medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry, ale aj domova, identity, osobnej či kolektívnej pamäte. Predobrazom mnohých malieb sú fotografie pochádzajúce z vlastného archívu, ale často voľne parafrázuje motívy, ktoré majú pre ňu emocionálne silnú výpovednú hodnotu a sú prevzaté z prečítaných kníh (Histoire. Life with(out) a Good Communist, 2009), videných filmov (Soundtrack, 2009; Vlakové, 2011), privlastnených fotografií (Media Faces, 2007). Rovnako sa inšpiruje silnými ženskými osobnosťami (Frida Kahlo, Virginia Woolfová, Žo Langerová) ako aj literárnymi postavami (cyklus Ofélia, 2005). Pre autorku je charakteristické vyjadrovanie sa v cykloch, časté je spojenie ženskej a dievčenskej postavy s motívom vodnej či morskej hladiny, a jej zasadenia do konkrétneho prírodného prostredia (cykly Pri Dunaji, 2010, Pri mori, 2011). Špecifickú časť tvorby venuje autorka portrétu.

Jana Farmanová sa narodila v roku 1970 v Nitre. V rokoch 1989 – 1996 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Nitre a Cabaji.

Barbora Geržová

Literatúra:
Farmanová, Jana – Kisová, Gabriela – Moncoľová, Ivana: Jana Farmanová. Tetxty: Eva Borušovičová, Jana Farmanová, Mila Haugová, Ivana Moncoľová, Petr Vaňous. Bratislava: Galéria Krokus a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR