Július Jakoby – Rodina s dieťaťom

Prezentované dielo vo virtuálnej galérii je komorného rozsahu, avšak, čo do témy spracovania, patrí k typicky silným existencionalistickým sociálnym témam autora...

Inv.: O-1059

Autor: Július Jakoby

Názov diela: Rodina s dieťaťom

Rok vzniku: 1979
Technika: maľba
Materiál: olej, preglejka

Rozmery: 26,5 x 30 cm

Značenie: vpravo dole, nápis Jakoby

– – –
Osamelý jazdec košickej moderny Július Jakoby patrí svojím expresívnym umeleckým cítením k zjavom stredoeurópskeho regiónu. Narodil sa v Košiciach 28.marca 1903, kde prežil väčšinu svojho života – zomrel 15. apríla 1985. Jakoby je neodmysliteľným článkom umenia košického moderného maliarstva.

Prezentované dielo vo virtuálnej galérii je komorného rozsahu, avšak, čo do témy spracovania, patrí k typicky silným existencionalistickým sociálnym témam autora. Maľbu Rodina s deťmi zaraďujeme do neskoršej tvorby autora. Jakoby na obraze znázorňuje tri figúry, podľa kompozície i samotného názvu diela môžeme pokojne usúdiť, že ide o portrétne zobrazenie vzťahu – rodiny. Dve väčšie figúry (matka a otec), v strede menšia figúra (dieťa). Živelné koloristické a ironizujúce poňatie spôsobu maľby nesie typické atribúty umelca. Expresívne ťahy, bohatá sýto farebná škála sú neodmysliteľnou súčasťou tvorby.

Ťažiskom námetov sú prežité zážitky z okolia mestského multikultúrneho prostredia dobových Košíc. Maľbami často komentuje – videné vizualizuje osobitým spôsobom. Jakoby je maliarskym rozprávačom o živote a žití ľudí z jeho okolia, kriticky zobrazuje ich radosti, úpadky, starosti, neistoty, sny.

Július Jakoby študoval od roku 1922 na Súkromnej maliarskej škole A.Podolínyiho v Budapešti, avšak ešte v tom istom roku sa vrátil späť do Košíc, kde začal pracovať ako úradník a po večeroch navštevoval kresliarske kurzy Eugena Króna pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V roku 1924 vystavoval s ostatnými poslucháčmi tejto školy. Následne sa vrátil do Budapešti, kde v rokoch 1926-1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (v ateléri I.Rétiho). V druhom ročníku štúdium zanechal a vrátil sa opätovne do Košíc, kde ostal žiť až do konca svojho života. V rokoch 1938-1944 bol členom Kazinczyho spoločnosti v Košiciach a medzi rokmi 1945-1948 člen spolku Svojina. Od roku 1949 bol členom SZVU. V roku 1970 podstúpil študijnú cestu do Rakúska. Jeho diela sa nacházajú vo verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Ocenenia: V roku 1934 ocenený mestom Košice za obraz Ležiaci ženský akt. V roku 1970 Cena za zásluhy a rozvoj výtvarného umenia na Slovensku.

Ľudmila Kasaj Poláčková