Ilona Németh — Kreslá

Video inštalácia Kreslá pozostáva zo štyroch kresiel evokujúcich dizajn 60. rokov 20. storočia, ktoré sa viažu na intímne domáce prostredie autorky a sú spomienkou na interiér bytu, v ktorom prežila detstvo...

Inv. č. F-30

Autor: Ilona Németh
Názov diela: Kreslá
Rok vzniku: 2001
Technika: video inštalácia
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: variabilné rozmery
Značenie: neznačené

Video inštalácia Kreslá pozostáva zo štyroch kresiel evokujúcich dizajn 60. rokov 20. storočia, ktoré sa viažu na intímne domáce prostredie autorky a sú spomienkou na interiér bytu, v ktorom prežila detstvo. Súčasťou inštalácie je videoprojekcia,  prostredníctvom ktorej je na jedno z vystavených kresiel premietaný obraz ľudí opakovane si sadajúcich a následne  vstávajúcich z kresla. Video obraz je projektovaný tak, že okoloidúci pozorovateľ má v istom momente pocit reálne prítomných postáv. Keďže inštalácia je interaktívna a divák si môže do kresla reálne sadnúť, stáva sa jeho súčasťou. Autorka prostredníctvom skutočných a iluzórnych ľudských postáv konfrontuje nielen protichodné kategórie reálneho a fiktívneho, ktoré hrajú vo výtvarnom umení významnú úlohu. Dôležitým prvkom sa stáva intimita situácie, pretože autorka pracuje s pamäťou rodiny a vlastnými spomienkami, do ktorých necháva vstúpiť samotných divákov. V tomto diele, podobne ako v ďalších projektoch (Časť, 2000, Pozvanie na výstavu, 2001), tematizuje prepojenie verejného a súkromného.

Ilona Németh sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým objektu, inštalácii, videu a umeniu vo verejnom priestore. Charakteristickými prvkami jej tvorby 90. rokov bolo použitie špecifického prírodného a organického materiálu (prúty, hlina, voda, slama, vlasy) a inštalácie typu site-specific vytvorené napríklad pre priestory bývalých synagóg (Labyrint, 1996, GJK Trnava, Cesta, 1996, Synagóga v Šamoríne). Už v tomto období sa do popredia jej tvorby dostávajú aktuálne spoločenské otázky, ktoré začínajú dominovať v prvých rokoch nového storočia v projektoch, ktoré majú charakter sociologického výskumu. Koncom 90. rokov sa v autorkinej tvorbe objavujú aj prvé interaktívne inštalácie, ktoré umožňujú divákovi priamy kontakt s dielom.

Ilona Németh sa narodila v 28. 1. 1963 v Dunajskej Strede. V rokoch 1986 –1981 študovala na Vysokej škole úžitkového umenia v Budapešti. V roku 1987 bola jednou z iniciátoriek založenie združenia alternatívneho umenia Studio erté v Nových Zámkoch. Od roku 2004 vedie Ateliér „IN“ na  Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2006 získala hodnosť Art.D. a v roku 2007 jej bol udelený titul docentka. Jej tvorba bola zaradená do mnohých dôležitých medzinárodných výstav – Formáty transformace 89-09, Brno 2009; Gender Check, Viedeň, 2009; After the Wall, Kunst und Kultur im postkommunistischen Europa, Štokholm, 2000; Aspekten/Positionen, Viedeň, 1999; 49. ročníku Benátske bienále, pavilón Českej a slovenskej republiky (v spolupráci s Jiřím Surůvkom), 2001.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR