Igor Peter Meluzin — Trump Tower

Igor Peter Meluzin je považovaný za jednu z kľúčových postáv akčného umenia 80. rokov a umenia inštalácie a intermediálneho umenia 90. rokov 20. storočia...

Inv. č.: F 137
Autor: Igor Peter Meluzin
Názov diela: Trump Tower (Classical Migraine)
Datovanie: 1997
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: variabilné rozmery
Značenie: neznačené

Igor Peter Meluzin je považovaný za jednu z kľúčových postáv akčného umenia 80. rokov a umenia inštalácie a intermediálneho umenia 90. rokov 20. storočia. Bol autorom mnohých akcií, performancií, inštalácií a video inštalácií, často so spoločensko-kritickým podtextom. Jeho charakteristickými zbraňami boli irónia, sarkazmus a subverzia. Vo svojej tvorbe sa venoval inštitucionálnej kritike umeleckej prevádzky, problematike virtuálneho a mediálneho obrazu sveta, skúmal zraniteľnosť a smrteľnosť ľudského tela, vytváral akcie na pomedzí športu a umenia. Typické pre jeho videoinštalácie bolo privlastňovanie si existujúceho televízneho vysielania, aproximácia obrazov a významov mainstreamovej vizuálnej kultúry, obrazové a jazykové hry. Príznačné pre celú jeho tvorbu bolo konceptuálne uvažovanie a záujem o rôzne prejavy dystópie.

Katarína Bajcurová jeho tvorbu i osobnosť trefne opísala v texte k výstave Meluzen, ktorá sa konala v roku 2014 v bratislavskej Galérii 19: „Petra Meluzina si všetci pamätáme ako autora brisknej imaginácie, absurdnej metafory, nadsádzky a čierneho humoru, ako majstra slovnej i obraznej irónie (aj sebairónie) a sarkastickej demystifikácie, ktorý dokáže pôsobivo narábať s prostriedkami, aké mu poskytujú nové médiá, hlavne video a inštalácia. Aktuálny myšlienkový a morálny apel jeho diel je zväčša nasmerovaný proti konzumentským stereotypom a neduhom súčasnej civilizácie a pop-kultúry.“ [1]

Videoinštalácia v zbierke Nitrianskej galérie s názvom Trump Tower (Classical Migraine) pozostáva z projekcie fotografie Ivany Trumpovej (bývalej ženy Donalda Trumpa) s „odrezanou“ hlavou, ktorej postavu vidíme pózovať vo svojom luxusnom apartmáne. Pred stenou s projekciou sú na podlahe umiestnené kufríky na klobúky rôznych veľkostí. V nich sa nachádzajú svietiace farebné diapozitívy tomografických rezov hlavy s diagnózou „klasická migréna“. Toto vyše dvadsaťročné dielo nabralo v poslednej dobe opäť na aktuálnosti. Donald Trump, ktorý býva vo svojom vlastnom mrakodrape Trump Tower v New Yorku, je od roku 2017 prezidentom USA a aktuálne čelí veľkej kritike kvôli mnohým škandálom, ako napríklad vyvíjanie nátlaku na vysokých politických predstaviteľov Ukrajiny, alebo ovplyvňovanie prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Trumpa zo strany Ruska.

Zaujímavo o diele píše Zora Rusinová v monografii o Petrovi Meluzinovi: „Prostredníctvom nástennej projekcie portrétu známej hviezdy biznisu, dominujúcej v purpurových šatách prepychovému interiéru, načrtol kontúry svojho príbehu o nude a povrchnosti zastieranej pozlátkou. Postava bez hlavy s telom štíhlej elegantnej najády, tento symbol bohatstva a komfortu týraný migrénami, k nám vstúpila cez plátno kina ako fantóm z nedostupného sveta. Autentickou zostala len zbierka kufrov na klobúky rozložená po zemi, v ktorých si divák mohol prečítať fázy diagnózy zo svietiacich tomografov ľudského mozgu. Výrazové napätie, ktoré vyvieralo zo spojenia reálnych objektov a obrazu sprostredkovaného svetelným médiom projekcie, zodpovedá dvom spôsobom reality, ktoré každý deň prežívame: našej vlastnej psychofyzickej skúsenosti, ale i virtuálnej invázii informácii zvonka, ktorá ju prekrýva a premazáva.“ [2]

Igor Peter Meluzin sa narodil 13. septembra 1947 v Bratislave. V rokoch 1965 – 1968 študoval elektrotechniku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,v rokoch 1968 – 1970 sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Napokon v rokoch 1977 – 1983 vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jozefa Chovana a Ladislava Čemického. V rokoch 1991 – 2003 pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave ako pedagóg a vedúci oddelenia grafického dizajnu, v rokoch 2003 – 2008 bol riaditeľom tejto školy. Pred rokom 1989 patril k popredným predstaviteľom neoficiálnej výtvarnej scény venujúcim sa akčnému umeniu. Spolu s Júliusom Kollerom a Radislavom Matuštíkom bol iniciátorom a organizátorom tvorivého zoskupenia TERÉN I – V (1982 – 1985). Venoval sa aj vydávaniu samizdatov, v ktorých dokumentoval svoje aktivity a akcie svojich kolegov na neoficiálnej umeleckej scéne. Na jar v roku 1989 inicioval Suterén – legendárnu prvú skupinovú „intermediálnu“ in-situ výstavu inštalácie a objektu v pivničných priestoroch obytného domu na Konventnej ulici v Bratislave. Od 90. rokov sa venoval tvorbe inštalácii, neskôr sa zameral na intermediálne a multimediálne inštalácie. Bol spoluzakladateľom a členom zoskupenia Čenkovej deti (1990), neskôr premenovaného na Untitled (1994). Posledné roky žil v Prievidzi. Vo veku 71 rokov náhle zomrel 6. augusta 2019.

Omar Mirza
november 2019

[1] Katarína Bajcurová, január 2014, text k výstave MELUZEN v Galérii 19 v Bratislave (citované podľa webovej stránky galérie: http://www.galeria19.sk/2014/peter-meluzin/, vyhľadané dňa 14. 11. 2019).
[2] SIKOROVÁ-PUTIŠOVÁ Mira, MELUZIN Peter (eds.): meluzin. Žilina : Považská galéria umenia, 2017, ISBN: 978-80-88730-96-5, str. 195-196.


Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah dokumentu.

Dielu sa venujeme aj v rámci cyklu Bezgaleristi: