Igor Benca: Pátrači v krajine nezvestných VI.

Grafik a maliar Igor Benca vytvoril súbor grafických listov ako súčasť reprezentatívnej bibliofílie, ktorú Nitrianska štátna galéria vydala pod názvom Pátrači v krajine nezvestných ešte v roku 1995...

benca_igor

inv. č.: G 1039

autor: Igor Benca
názov: Pátrači v krajine nezvestných VI. 

technika: lept, mezzotinta, knižná ilustrácia
materiál: papier s vodotlačou
rok vzniku: 1995
rozmery: 30,5×23,5 cm
značenie: ceruzou v strede dolu: 10/100 Igor Benca 1995

Grafik a maliar Igor Benca vytvoril súbor grafických listov ako súčasť reprezentatívnej bibliofílie, ktorú Nitrianska štátna galéria vydala pod názvom Pátrači v krajine nezvestných ešte v roku 1995. Bencove farebné hĺbkotlače v danom období boli inšpirované básnickou skladbou poeta, literáta, kritika Nitrana Igora Hochela. V tomto spoločnom diele nastal stret dvoch intelektuálnych osobností nitrianskej proveniencie, ktorí svojim emotívnym a autentickým videním sveta pretavili slovom i obrazom vlastné hľadanie a nachádzanie sveta endogénného cez empíriu vlastnú, ale i predchádzajúcich generácií. Pátranie v nekonečných priestoroch vedomia a citu, v krajine, ktorá nás privádza do úžasu jednoduchosťou faktov a neobjavenosťou ich vnútorných energií, ktoré sa snúbia v bytosti zvanej – človek.

jas… žiara…
tunel
svetlo… svetlo
akoby v ateliéri
letí letí fabula života
(vravia navrátenci)…

Igor Hochel, 1994

Igor Benca, žiak Albína Brunovského, vniesol do svojich grafík inovatívny tvar. Otvoril uzavretý strohý pravouhlý rámec obrazu grafiky do okolitej plochy, čím jej tvar zdynamizoval. Oblasť kresbových línií z vnútra obrazu sleduje aj kontúra obrazovej plochy. Nie je však samoúčelná pretože vychádza z celkovej kompozičnej skladby obrazu, ktorá je v podstate geometricky členená. Sú však charakteristické jednoduchosťou, prehľadom, tvarovou skratkou a individuálnou technikou. Pre jeho umelecké vyjadrenie je typický nielen archetyp, ale veľmi kultivovaná farebnosť evokujúca snovosť a tajomnosť.

Autor sa narodil 11.10.1958 v Topoľčanoch. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v r. 1981 – 1987. V r. 1999 sa habitoval na docenta. Od r. 1988 – 1991 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od r. 1991 pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V r. 2001 sa stal vedúcim Katedry grafiky, neskôr pôsobil vo funkcii dekana na Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe a výtvarnej tvorbe v architektúre. Je spoluautorom a spoluorganizátorom niekoľkých výtvarných podujatí. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav. Vo svojej tvorbe sa venuje figurálnemu znaku. Jeho tvorba z posledného obdobia nadväzuje na súčasné neoabstraktné tendencie. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Združenia grafikov G – bod.

Za svoju tvorbu získal viacero domácich a zahraničných ocenení.
Žije a tvorí v Koniarovciach pri Topoľčanoch.

 

Marta Hučková
V Nitre 11.10.2013

Foto: Slávomír Žákovič 
 

Použitá literatúra:
Trojanová, E. – Kapsová, E.: Igor Benca. In: V polohe znaku. Edition Ryba, Trnava 2004, s. 5 – 20
Podušel, Ľ.: Z edičnej činnosti NŠG. Originál – mesačník NŠG, roč. II. č. 11, 1995, s.8
Kolektív autorov: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov. I. diel – A – K. In: Benca Igor . SFVU, 1988, s. 35