Juraj Meliš — Idea „A“

Objekt Idea „A“ pochádza z rozsiahleho cyklu, ktorý autor začína realizovať okolo polovice 70. rokov 20. storočia ako sociálnu sondu do vtedajšej spoločnosti ...

P-450 Meliš

Inv. č. P-450

Autor: Juraj Meliš

Názov diela: Idea „A“
Rok vzniku: 1976 – 1978
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: 55 x 25 x 14 cm
Značenie: vzadu na objekte: Idea “A”, Meliš, ceruzou, písaným písmom

Reaguje na dobovú politickú situáciu, ktorá nastala po roku 1968, po násilnom obsadení Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy, kedy sa predstavitelia totalitného politickému režimu vrátili k metódam represie voči politikom, intelektuálom a umelcom, ktorí sa stali symbolmi politického uvoľnenia v 60. rokoch. V tejto sérii autor reaguje na prechod od liberalizujúcej sa spoločnosti späť ku komunistickej diktatúre, tematizuje osobnú neslobodu, limitujúcu existenciu, pocit ohrozenia vlastného ja, ale aj ľudského bytia ako takého. Autor si ako východisko vyberá pojem idea a pracuje s ním tak, že slovo modeluje kovovým drôtom, ktorý symbolicky, ale aj doslova priklincuje na drevené telo objektu. V 80. rokoch začína túto tému uplatňovať aj v grafike, najčastejšie v cykle serigrafií. Záujem o pomenovanie dobového pocitu neslobody  vyústil do monumentálneho objektu Veľký cenzor (1980).

Juraj Meliš ukončil štúdium sochárstva na VŠVU v roku 1966 v ateliéri prof. Jozefa Kostku. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1970 v Galérii mladých v Bratislave, kde sa predstavil drevenými plastikami prezentovanými ako štylizované dedinské prostredie. Jeho tvorba sa od začiatku pohybovala na rozhraní médií. Od plastiky prešiel k tvorbe objektov a komplexných výtvarných environmentov. Takýto charakter mala druhá samostatná výstava Prostredie II. v roku 1971, kde tematizoval problematiku ekológie a dôsledky ľudského agresívneho správania sa voči prírode. Tretia zo série výstav Prostredie III, sa už vďaka zásahom straníckych orgánov neuskutočnila. Až do roku 1989 sa Juraj Meliš zúčastňoval na výstavách a akciách neoficiálnej výtvarnej scény. Vo svojej tvorbe dlhodobo reflektuje aktuálny obraz spoločnosti a artikuluje otázky súvisiace s osobnou identitou, pričom významnú úlohu zohráva motív vlastnej tváre, resp. posmrtnej masky  a žáner autoportrétu.

Juraj Meliš sa narodil 13. júla 1948 v Nových Zámkoch. V rokoch 1960 – 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka), kde od roku 1990 pedagogicky pôsobil. V rokoch 1999 – 2002 bol vedúcim Katedry sochárstva, v roku 1992 bol menovaný profesorom. V roku 1989 spoluzakladal voľné umelecké združenia Gerulata.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR