Edmund Massányi: Námestie v Nitre

Edmund Massányi bol všestranným umelcom, ktorý sa vo svojej komornej maliarskej tvorbe venoval takmer všetkým výtvarným technikám a žánrom. V jeho celoživotnom diele je zastúpená kresba, grafické techniky, ilustrácia knižných titulov – dobrodružných, fantastických a realistických diel svetových autorov detskej literatúry, v ktorých sa prejavil ako agilný a pohotový výtvarník.

inv. č. : O 97

autor: Edmund Massányi
názov: Námestie v Nitre

rok vzniku: 1950 – 1960
technika: olej
materiál: bukas
rozmery: 48×36,5 cm
značenie: neznačené

Dielo od nitrianskeho maliara Edmunda Massányiho Námestie v Nitre, z obdobia druhej polovice 20. storočia, zachytáva mestskú lokalitu bývalého Hlavného námestia v Nitre (dnes Svätoplukovo námestie). Autor zobrazuje náladu podvečernej Nitry, na pozadí budov so šikmými strechami, sivo-modrou, tmavnúcou, nočnou oblohou. Večernú atmosféru ulice umocňuje pouličná lampa, ktorá svojim zlatistým svetlom, odrážajúcim sa na blízkych budovách, vyžaruje pokoj, v usínajúcom meste.

Kompozícia zobrazuje konkrétny výsek mestského zákutia. V centre autorovej pozornosti však nie je významná historická budova prvého piaristického gymnázia (1698-1701), ktorá je v diele situovaná v ľavej časti obrazu a je najstarším stavebným objektom Dolného mesta,¹ ani časť starej, dnes už neexistujúcej úzkej, prechodnej Krížnej uličky, ktorú v minulosti obývala chudobnejšia časť obyvateľstva a Massányi ju, tiež v jednom z figurálnych motívov, zobrazil na plátne.

Kolmo, na Krížnu ulicu a roh budovy gymnázia, je naviazaná stará mestská ulica Kupecká (i táto rožná budova ešte existuje). V pravej časti kompozície zobrazil jednoposchodovú klasicistickú budovu, v ktorej sa v štyridsiatych rokoch minulého storočia nachádzal Hotel Braun, ktorý patril k obľúbeným nitrianskym spoločenským priestorom. Neskôr, v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, krátko pred asanáciou, bola sídlom KSČ v Nitre. Na chodníku pred touto budovou v centre mesta mal rozloženú svoju “mobilnú dielničku” brusič nožov, pán Hasala, na ktorého si ešte i dnes pamätajú starší Nitrania.

Obsah i forma kompozície je vyvážená. Farebnosť diela prechádza v postupnosti od šedo-zelených tónov až k expresívnej čiernej, oživenej impresívnymi prvkami svetla pouličnej lampy na protiľahlé budovy, umocňujúce pôsobivosť námetu. Dielo autora má popri umeleckej hodnote i dokumentárnu hodnotu.

Massányi miloval rodné mesto s jeho bohatou históriou, jeho dominantami, zákutiami, starými krivolakými uličkami a históriou dýchajúcimi budovami.

___

Akad. maliar Edmund Massányi s narodil 15.1.1907 v Nitre. Po nitrianskych gymnaziálnych štúdiách v r. 1924 odišiel študovať na UMPRU-m do Prahy k prof. Fr. Petrovi. Od r. 1928 študoval na AVU vo Viedni pod vedením prof. A. Brunnera. V štúdiu pokračoval na AVU v Mníchove v ateliéri prof. J. Albrechta, ktoré ukončil v r. 1929. V tom istom roku sa vrátil na Slovensko a zamestnal sa v Bratislave v SND ako scénický výtvarník, kde pôsobil do r. 1932. Od r. 1933 bol členom umeleckých spolkov: UBS v Bratislave, ZSU v Bratislave, člen Bloku slovenských umelcov v Bratislave, ZSVU v Bratislave.

Edmund Massányi bol všestranným umelcom, ktorý sa vo svojej komornej maliarskej tvorbe venoval takmer všetkým výtvarným technikám a žánrom. V jeho celoživotnom diele je zastúpená kresba, grafické techniky, ilustrácia knižných titulov – dobrodružných, fantastických a realistických diel svetových autorov detskej literatúry, v ktorých sa prejavil ako agilný a pohotový výtvarník. Naplno využíval svoju rutinnú majstrovskú kresebnosť v prednese a podával ich v dramatickosti sujetu. Autor sa venoval i plagátovej tvorbe, ktorá živo reagovala na aktuálne problémy doby.

Osobnosť a dielo nitrianskeho, už nežijúceho umelca, akademického maliara Edmunda Massányiho, ktorý celý svoj tvorivý život zasvätil umeniu, záchrane a obnove umeleckých hodnôt v oblasti reštaurovania sakrálnych objektov, kultúrno-historických pamiatok nielen na Slovensku, ale i v Čechách a Sliezku, zostane natrvalo zapísané v dejinách mesta Nitry i Slovenska.

Edmund Massányi zomrel 29.11. 1966 v Nitre, kde je i pochovaný na Mestskom cintoríne.

Text: Marta Hučková
Foto: Slavomír Žákovič
Nitra, február 2014

[poznámka¹]
Baroková stavba piaristického gymnázia z 18. storočia vznikla na renesančnom základe zo 16. storočia. Budovu dalo postaviť Ostrihomské arcibiskupstvo pre cirkevné účely. Neskôr sa budova zmenila na meštiansky dom. Pôvodná stavba v roku 1703 vyhorela a terajšia pochádza z obdobia po tomto požiari a slúži komerčným účelom.

Dielu sme sa venovali aj v ráímci cyklu Bezgaleristi: