Dorota Sadovská — Z cyklu Krátky telesný slovník svätých

Cyklus deviatich drobných akrylových malieb Krátky telesný slovník svätých je koncipovaný ako novodobý výtvarný lexikón svätcov...

virtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galériavirtuálna galéria

Inv. č.: O-2098, O-2099, O-2100, O-2101, O-2102, O-2103, O-2104, O-2105, O-2106

Autor: Dorota Sadovská
Názov diela: Z cyklu Krátky telesný slovník svätých
Rok vzniku: 2007
Technika: akryl
Materiál: plátno
Rozmery: každý 30 x 30 cm
Značenie:
O 2098 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätý Dionýz, vpravo: 2007
O 2099 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Lucia, vpravo: 2007
O 2100 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Jana z Arcu, vpravo: 2007
O 2101 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Agáta, vpravo: 2007
O 2102 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätý Sabas, vpravo: 2007
O 2103 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätý Krištof, vpravo: 2007
O 2104 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Zoe, vpravo: 2007
O 2105 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Ebba, vpravo: 2007
O 2106 – na vrchnej hrane plátna žltou farbou: vľavo: Dorota Sadovská, v strede: Svätá Apolónia, vpravo: 2007

Cyklus deviatich drobných akrylových malieb Krátky telesný slovník svätých je koncipovaný ako novodobý výtvarný lexikón svätcov. Tak ako to vyplýva z tohto slovníkového žánru, nejde o zobrazenie postáv ako takých, ale o prezentáciu ich atribútov, ktoré majú v tomto prípade podobu fragmentov ľudského tela – hlava, vlasy, oči, nos, zuby, prsia, prsty na rukách, chodidlá a pod., ktoré odkazujú na často drastický spôsob, akým boli svätci umučení. Svätému Dionýzovi bola napríklad odťatá hlava, svätá Zoe bola obesená za vlasy na strom, svätej Apolónii pred upálením kliešťami a dlátom vytrhali zuby. Plocha, na ktorej sú zachytené atribúty konkrétnych svätcov má formu otvoreného listu v knihe, čím sa idea výkladového slovníka umocňuje. Ako kontrast k tejto dramatickej naratívnej línii obrazov, ktorá môže evokovať námety súčasných hororových filmov, autorka použila na pozadie malieb žltú farbu, ktorá cez asociácie so svetlom, svätosťou a svätožiaru symbolizuje večnosť svätcov. V tomto diele autorka súčasným výtvarným jazykom aktualizuje historickú kresťanskú ikonografiu. Pretože si uvedomuje, že veľa divákov nepozná historické súvislosti, z ktorých vychádzala, súčasťou inštalácie tohto projektu je aj legenda, v ktorej autorka datuje úmrtia jednotlivých svätcov a svätíc a podrobne opisuje spôsob ich mučeníckej smrti.

Dorota Sadovská patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej domácej scény. Na výtvarnú scénu vstúpila v polovici 90. rokov 20. storočia, keď začala programovo pracovať predovšetkým s maľbou, v tom čase stojacou mimo centra záujmu, ktorú často prepájala aj s inými médiami – fotografiou a videom. Autorkina tvorba má tri základné špecifiká. Jedným z nich je záujem o zobrazenie nahého ľudského tela, nielen jeho jednotlivých fragmentarizovaných častí, ale aj fascinácia jeho povrchom, samotnou pokožkou. Druhým je budovanie iluzívneho obrazového priestoru prostredníctvom charakteristickej perspektívnej skratky. Tretím je spôsob inštalovania malieb a fotografií, ktoré autorka prepája s priestorom tak, že z dvojdimenzionálnych diel vznikajú trojdimenzionálne priestorové inštalácie. Maľby nevyužíva len ako tradičný závesný obraz, ale práve naopak, narúša túto konvenciu a obraz presúva do priestoru

Dorota Sadovská sa narodila 5. februára 1973 v Bratislave. Absolvovala Strednú umeleckopriemyselnú školu, oddelenie textilu, ktoré viedol Karol Pichler (1987 – 1991). V rokoch 1991 – 1997 bola poslucháčkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, štúdium ukončila v Otvorenom ateliéri Rudolfa Sikoru na Katedre maľby. V štúdiu pokračovala na École Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku (1997 – 1999), v ateliéroch významných umelkýň a umelcov ako napríklad Orlan, Yan Pei-Ming, alebo Pat Bruder. V roku 2004 získala titul ArtD. Od roku 1995 až do súčasnosti realizovala desiatky významných samostatných výstav a zúčastnila sa ťažiskových skupinových výstav v slovenskom i medzinárodnom kontexte: Vydala autorské katalógy SADO 1 (2005) a SADO 2 (2007).

Barbora Geržová

Atribúty svätých z cyklu Krátky telesný slovník svätých:

1. Svätý Dionýz (hlava): patrón Paríža, odťali mu hlavu, okolo roku 285 v Paríži

2. Svätá Zoe (vlasy): obesená za vlasy na strom, okolo roku 300 v Ríme

3. Svätá Lucia (oči): patrónka zraku a svetla, sťatá v roku 304 na Sicílii

4. Svätá Jana z Arcu (uši): vo svojom vnútri počúvala hlasy vyzývajúce zachrániť Francúzsko, patrónka bezdrôtovej telegrafie, upálená v roku 1431 v Rouen

5. Svätá Ebba (nos): škótska abatiša kráľovského pôvodu, aby unikla nepriateľom, odrezala si nos, umučená okolo roku 680

6. Svätá Apolónia (zuby): pred upálením jej kliešťami a dlátom vytrhali zuby, okolo roku 249 v Alexandrii

7. Svätá Agáta (prsia): odrezali jej prsia, nasledujúcu noc sa vo väzení zjavil svätý Peter a uzdravil ju, umučená okolo roku 250 na Sicílii

8. Svätý Sabas (prsty na rukách): obesený za prsty na figovník

9. Svätý Krištof (chodidlá): preniesol cez rieku dieťa (Jezuliatko), patrón dopravy,
zomrel okolo roku 250 (?) v Lykii (?), Turecko


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR