Dezider Tóth (Monogramista T·D), Schránka III.

Monogramista T·D (do roku 1997 Dezider Tóth) je konceptuálny a neokonceptuálny umelec, ktorého pestrá tvorba vyniká osobitou vizuálnou poetikou, nápaditou prácou s textom, hravosťou, mnohoznačnosťou obsahov, zmyslom pre poéziu každodennosti a snahou o syntézu umenia a života...

virtuálna galéria

Inv. č. F-39

Autor: Dezider Tóth (Monogramista T·D)
Názov diela: Schránka III.
Rok vzniku: 1997
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál
Rozmery: 35,5 x 26,5 x 12 cm
Značenie: vzadu: III.; MONOGRAMISTA T.D.; čiernou farbou

Monogramista T·D (do roku 1997 Dezider Tóth) je konceptuálny a neokonceptuálny umelec, ktorého pestrá tvorba vyniká osobitou vizuálnou poetikou, nápaditou prácou s textom, hravosťou, mnohoznačnosťou obsahov, zmyslom pre poéziu každodennosti a snahou o syntézu umenia a života.

Dielo Schránka III. patrí do mnohopočetnej série Schránok, ktoré začali vznikať v roku 1997 v období, keď autorovi umieral otec. Tóth sa tu sústreďuje na obal, vonkajšiu formu či plášť, ktorý zahaľuje všetky veci, veci bežné a všedné. Ľahké a fragilné objekty sú vytvorené oblepením predmetov kúskami papierovej lepiacej pásky, pričom táto „koža“ je po vyschnutí sňatá a do dutého prázdna je vyrezaná nika – priestor, kam sa bežne ukladajú sakrálne sochy. Najčastejšie používanými predmetmi sú fľaše, kanistre, plechovky a podobné nádoby, ktoré slúžia na uchovávanie, keďže vďaka ich prázdnote ich možno naplniť.

Schránky sú vyprázdnenými obalmi ticha a prázdnoty, sú metaforou zraniteľnosti a krehkosti ľudského života, univerzálnou úvahou o pominuteľnosti, smrti a o prázdnote ľudských vzťahov. Dôležitý je tu moment inverzie, kedy sa z negatívu stáva pozitív a naopak, keď nie je do vnútra niky vkladaná socha, ale naopak nika je vkladaná do vnútra priestoru. Obliepané predmety strácajú svoju materiálovú špecifickosť a charakteristické vizuálne detaily, stávajú sa anonymnými, no práve aj vďaka tomu univerzálnymi metanádobami zamrznutými v priestore a čase.

Tak ako vo väčšine Tóthovych diel, aj tu narážame na mnohovýznamovosť a viacero možností interpretácie. Napriek odosobneniu konkrétnych predmetov a v podstate paradoxne, vďaka ich vyprázdňovaniu, vzniká nová hĺbka a priam až monumentalizácia každodennosti, pričom tá je manifestovaná aj v spôsobe inštalovania jednotlivých Schránok v osobitnej vitrínke či ráme na spôsob exponátov v múzeu. Banalita každodennosti sa tu stáva poetickou metaforou univerzálnosti univerza.

Keďže je Monogramista T·D známy svojim záujmom o východné filozofie, celý cyklus môžeme interpretovať aj z hľadiska zenového pojmu Šúnjata (sunyata), ktorý znamená Prázdnota a používa sa v súvislosti s tvrdením, že veci a javy nemajú v konečnom dôsledku žiadnu trvalú, permanentnú existenciu.

MONOGRAMISTA T·D (prof. Dezider Tóth, akad. mal.) sa narodil v roku 1947 vo Výčapoch-Opatovciach. V rokoch 1966-1972 študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka), kde od roku 1991 vedie Neateliér. Patrí ku kľúčovým osobnostiam slovenskej výtvarnej scény druhej polovice 20. storočia, v čase normalizácie bol organizátorom a účastníkom aktivít neoficiálneho umenia. Jeho tvorba siaha od umenia akcie, inštalácií, autorských kníh, cez kresbu, grafiku, objekt, koncept a minimalistické intervencie až po knižnú ilustráciu a grafický dizajn. Je členom umeleckej skupiny A-R a autorom kníh ako Urob si masku (1989), Noha k nohe (spoločne s Viliamom Klimáčkom 1996, 2005) a Nemá kniha (2005). V roku 2011 mu vyšla rozsiahla monografia s názvom Nie som autor, som metafora (texty Zora Rusinová, Jiří Valoch a ďalší), ktorá nielen mapuje jeho celoživotnú tvorbu, ale je aj samostatným umeleckým dielom (grafická úprava knihy Boris Meluš). V roku 1997, k svojim 50. narodeninám, si podľa vzoru východných mudrcov notárskym zápisom zmenil svoje občianske meno a odvtedy tvorí a vystavuje ako Monogramista T·D. V roku 2001 obhájil profesúru na AVU v Prahe, v roku 2009 sa stal laureátom Ceny Nadácie Tatra Banky za umenie.

Omar Mirza

Použitá literatúra:

Monogramista T·D: Nie som autor, som metafora, Vydavateľstvo O.K.O. v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, Bratislava 2011.