Bohdan Hostiňák, Krok do prázdna

Olejomaľba Krok do prázdna patrí do tej časti autorovej tvorby, v ktorej spája tému krajiny rozvíjanú od neskorých 90. rokov ...

O-2123 Hostinak

Inv. č. O-2123

Autor: Bohdan Hostiňák

Názov diela: Krok do prázdna
Rok vzniku: 1997
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 78 x 78,5 cm
Značenie: neznačené

Olejomaľba Krok do prázdna patrí do tej časti autorovej tvorby, v ktorej spája tému krajiny rozvíjanú od neskorých 90. rokov s motívom zvierat, živočíchov a drobného hmyzu, ktorý bol v autorovej tvorbe prítomný už začiatkom 90. rokov, kedy vstupoval na umeleckú scénu. Na maľbe je zachytený výsek prírodného prostredie, v ktorom sú dominantné tri základné prvky –  obloha s mrakmi, holý konár stromu a drobná húsenica balansujúca na jeho okraji. V tejto kompozičnej konštelácii sa odohráva príbeh, ktorý odkazuje na existenčné a hraničné situácie v prírode, ktorá symbolicky zastupuje celý vesmír. Autor v maľbe reflektuje zložitý princíp bytia a napriek tomu, že sa tematicky orientuje na živočíšny svet, dotýka sa existenciálnych problémov samého človeka. Už samotný názov obrazu Krok do prázdna je dôležitým interpretačným zdrojom, cez ktorý sa reflektuje hraničná situácia „vykročenia do prázdna“ Rovnaký motív autor spracoval aj formou drobnej akvarelovej maľby, na ktorej je v podobnej situácii vyobrazená šestica húseníc a tomuto plurálu zodpovedá samotný názov Kroky do prázdna (1997). Obidva varianty maľby patria do otvoreného tematického cyklu, v ktorom autor opakovane požíva holý konár stromu kombinovaný s motívom drobných živočíchov  – húseníc, jašterice a pavúkov.

Bohdan Hostiňák patrí ku generácii autorov, ktorí vstupovali na domácu scénu v 90. rokoch 20. storočia. Od začiatku svojej tvorby sa venuje výhradne klasickému médiu maľby a to i napriek tomu, že v tvorbe jeho rovesníkov je vidieť silný vplyv digitálnych médií. Maľba však pre neho nie je iba nástrojom jednoduchej sebareflexie, ale jej prostredníctvom zaujíma postoj ku svetu. K charakteristickým znakom jeho maliarskej stratégie patrí práca v otvorených cykloch, kde sa opakovane venuje predovšetkým prírodnému prostrediu a klasickému žánru krajiny, v ktorej hľadá spojenie kultúrnych archetypov a symbolov.

Bohdan Hostiňák sa narodil 18. septembra 1968 vo Svidníku. V rokoch 1983 – 1989 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, oddelenie reštaurovania. V rokoch 1991 – 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Otvorenom ateliéri Rudolfa Sikoru. Jeho tvorba bola zahrnutá do ťažiskových domácich (20. storočie – Dejiny slovenského výtvarného umenia,  SNG, Bratislava, 2000) a zahraničných výstavných projektov (Check Slovakia!, Junge Kunst aus der Slowakei, Berlín, 2004; The New Ten, Künstlerhaus Wien, 2004, PitoreSKa – Wannieck Gallery, Brno, 2007). Samostatne vystavoval v  Galérii Jána Koniarka v koncepcii Vladimíra Beskida (2006 a 2010).V zahraničí to bola napríklad výstava Krajina (Galerie Václava Špály, Praha, 2001) a  Kult paradoksu v prestížnej galérii Zamek Ujazdowski vo Varšave v Poľsku (2002, spolu s Markom Blažom a Milošom Koptákom).

Barbora Geržová

Literatúra:
Zora Rusinová: Bohdan Hostiňák. Koloman Kertész Bagala, Vydavateľstvo L.C.A Levice, 2005.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR