13.04.2011

13.04.2011

Studený František — Pred dverami

Obdobie vzniku diela je datované rokom 1939, obdobie kedy bieda a ubolenosť slovenského národa...

f.studeny, pred dverami

Inv. č.: O 1379

autor: František Studený

názov diela: Pred dverami
rok vzniku: 1939
technika: olej
materiál: sololit
rozmery: 85×41,5 cm
značenie: vľavo dole: St, štetcom

Obdobie vzniku diela je datované rokom 1939, obdobie kedy bieda a ubolenosť slovenského národa doznievala dôsledkom veľkej svetovej hospodárskej krízy na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia.
Moment, keď pohľad spočinie na tejto figurálnej kompozícii, v podvedomí asociuje nesmiernu bolesť, smútok, beznádej i nádej, čakajúc milosrdný skutok blížneho – podaním skyvy chleba, hrsť hrachu, fazule, zopár zemiačikov…
Strach z odmietnutia, pokora, pred dverami vyziabnutej a zúfalej postavy prosiacej o malú almužnu, zopár šestákov, aby zahnali hlad. Expresívny rukopis autora i tmavá farebnosť palety umocňuje šedavo – zelená morbídnosť tváre, do seba schúlené ego a poníženosť – ukončená zvesenými plecami, pretiahnutými údmi s umrlčími rukami držiacimi drevenú skrinku na drobné… Tento veľmi silný sociálny motív autora preniká do špiku emocionálneho vedomia a búri myseľ proti skrivodlivým sociálnym podmienkam človeka odsúdeného na okraj mestskej i dedinskej periférie.
Tiene, nie iba tiene, ale reálnosť tejto majstrovskej kompozície Františka Studeného je potvrdená už i v každodennom živote našej súčasnej spoločnosti – Déja vu…

František Studený vstupuje na slovenskú výtvarnú scénu po ukončení absolutória na Českom vysokom učení technickom a Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 1938, kedy opúšťa prostredie okupovanej Prahy a vracia sa na Slovensko. Je to už obdobie kedy sa začínala hrozivo rozrastať druhá svetová vojna a existenčné problémy sa násobili neistotou a obavami z jej ďalšieho vývoja. Studený v tom čase, od roku 1940, získava miesto profesora na gymnáziu v Tisovci, kde pedagogicky pôsobí do roku 1946. V tomto prostredí, ďaleko od kultúrnych centier Prahy a Bratislavy sa venoval tvorbe, ktorá vznikala v izolácii, bez vonkajších stimulov a vyvierala z vnútornej emotívnej danosti autora. Popri krajinomaľbe sa venoval i figurálnym motívom v dielach v technike oleja a v kresbách malých formátov so sociálno – protestným významom. Dramatické vyznenie atmosféry vojnových čias sa v jeho tvorbe stupňuje v kompozíciách, ktorými chce upozorniť na biedne hmotné pomery proletariátu.
Dielo do akvizičného fondu Nitrianska galéria získala darom od rodiny autora v roku 1982 v súvislosti so správou pozostalosti Františka Studeného. V rokoch 1982 – 1990 bola zriadená stála expozícia autorových artefaktov a galéria niesla meno tohto umelca, rodáka nitrianskej proveniencie.

František Studený sa narodil 2.7. 1911 v Novej Vsi nad Žitavou. Jeho pôvodným zámerom bolo štúdium na AVU v Prahe, avšak prijímacie pohovory nestihol a prihlásil sa na ČVUT, kde študoval pod vedením prof. O. Blažíčka a C. Boudu, paralelne už spomenutej Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. Profesorské miesto na tisovskom gymnáziu získava v r. 1940 – 46 a v Bratislave od r. 1946 – 1950, kde tiež vyučuje kresbu. V tomto prostredí sa zapája do výstavnej činnosti Spolku slovenských výtvarných umelcov (člen od r.1941-45), Zväzu slovenských výtvarných umelcov (člen od r. 1950), skupiny Život ( 1963-1971).
Tvorba autora počas jeho umeleckého pôsobenia bola skôr monotematická, v ktorej prevládali zátišia kvetinové, s ovocím a najmä rybami a udenáčmi, ktoré varioval v nespočetných kompozíciách, až dospel k pastóznemu a nezameniteľnému autorskému rukopisu. S obľubou maľoval krajinné scenérie nielen z okolia rodného kraja, svojho prvého pôsobiska Tisovca, ale i záznamy z okolia Bratislavy. Motívy mora sa stali obľúbeným námetom v staršom veku. V nich precítiť jeho bravúrnosť expresívnej traktácie pastóznou hutnou paletou.
Národný umelec František Studený zomrel 22. decembra 1980 v Bratislave.

Ceny a vyznamenania:
1961 Za zásluhy o výstavbu
1971 Zaslúžilý umelec
1979 Národný umelec

Počas svojej umeleckej činnosti realizoval viacero individuálnych a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v akvizičných fondoch slovenských galérií a múzeí a vo veľkej miere i v súkromných zbierkach.

PhDr. Marta Hučková

foto: archív NG

Použitá literatúra:
Kolektív autorov: Súčasné české a slovenské umenie. In: František Studený. TATRAN, Bratislava,1983, ODEON, Praha, 1983, str. 422 – 423

Dielu sa venujeme aj v rámci cyklu Bezgaleristi: