Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení IV.

so zameraním na fotografiu a jej premeny v čase

Editorka a autorka projektu: Mgr. Lucia Vadelová
Odborná spolupráca a jazyková úprava: Mgr. Miroslava Režná, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Renáta Niczová
Preklad úvodného textu: Mgr. Marián Minárik
Vizuálna koncepcia, obálka a layout: Filip Jurković

Vydavateľ: Nitrianska galéria
Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-85746-79-2

Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o., Nitra
Náklad: 300 ks
1. vydanie


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia..