VÝSTAVA

Podstatnou súčasťou Výstavy, ktorá sa uskutočnila v Galérii mladých v termíne 18. 06. - 29. 08. 2010, je tento katalóg. Jeho úlohou nie je súpisná dokumentácia vystavených exponátov, ...

Vystava

Autor: Mag.phil. Omar Mirza

Podstatnou súčasťou Výstavy, ktorá sa uskutočnila v Galérii mladých v termíne 18. 06. – 29. 08. 2010, je tento katalóg. Jeho úlohou nie je súpisná dokumentácia vystavených exponátov, ale naopak odhalenie východísk, procesov, myšlienok a kreatívnych riešení autorov. Katalóg pozostáva z dvanástich hárkov formátu A2, ktoré si návštevník môže vybrať, poskladať a usporiadať do špeciálneho zakladača podľa ľubovôle. Tak ako výstava, aj katalóg je interaktívny, vďaka čomu môže v mysli a oku diváka vzniknúť nekonečno osobných variácií Výstavy.

Cena: 2 EUR / 60,- Sk, Vydala: Nitrianska galéria 2010, ISBN 978-80-85746-48-8