Tvoriť môže každý — maľovanka

Maľovanka k vzdelávaciemu projektu TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ pre žiakov so špeciálnymi potrebami

  

Obsahuje  58 reprodukcií prezentovaných diel zo vzdelávacieho projektu od 40 autorov (Milan Adamčiak, Ján Alexy, Jaroslav Augusta, Karol Baron, Peter Bartoš, Miloš Alexander Bazovský, Igor Benca, Martin Benka, František Blaško, Michal Czinege, Ladislav Čarný, Martin Derner, Ľudovít Fulla, Ladislav Guderna, Ján Hála, Bohdan Hostiňák, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Martin Knut, Milan Laluha, Otis Laubert, Gustáv Mallý, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Milan Paštéka, Mira Podmanická, Karol Pichler, Vilém Pistorius, Peter Rónai. Veronika Rónaiová, Maximilián Schurmann, Agneša Sigetová, Ivana Sláviková, František Studený, Dezider Tóth, Emöke Vargová, Raimund von Wichera, Ernest Zmeták, Uljana Zmetáková, Vlasta Žáková) a k nim obrysové kresby na domaľovanie od autistky Michaely Batelovej a tvorivé úlohy od galerijnej pedagogičky Eleny Tarábkovej.

Autor: Elena Tarábková
Ilustrácie: Michaela Batelová, Elena Tarábková

Grafický dizajn: Filip Jurković
Vydavateľ: Nitrianska galéria, 2020
Počet strán: 56

      

Projekt finančne podporili
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mesto Nitra