Spomienka na sochárku / Zuzana Marciňová – Hetminská (1944 – 2002)

Vydaný katalóg je prejavom úcty k tvorbe, k životu skromnej, ušľachtilej a významnej sochárskej osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry...

 

Spomienka_na_sochárku_Zuzanu_Marcinovu_Hetminsku

 

/

autorka katalógu: PhDr. Marta Hučková
grafická úprava katalógu: Mgr. Ján Huňady

Spomienka na sochárku
Zuzana Marciňová – Hetminská (1944 – 2002)

Akademická sochárka Zuzana Marciňová-Hetminská na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia po ukončení absolutória VŠVU v Bratislave (1973). Od toho obdobia sa natrvalo, i s manželom akad. sochárom Milanom Marciňom, usadila v Nitre. Tu autorka prežila svoj tvorivý a plodný život. Jej monumentálne umelecké artefakty sú umiestnené v rôznych častiach nášho starobylého mesta, ktoré estetizujú životné prostredie Nitranov. Popri voľnej sochárskej tvorbe sa venovala i monumentálnej tvorbe do architektúry i reštaurátorskej práci. V tejto špecifickej oblasti prispela k zachovaniu kultúrneho dedičstva slovenského národa reštaurovaním cenných historických olejomalieb a drevorezieb sakrálneho charakteru.

Výstava i vydaný katalóg je prejavom úcty k tvorbe, k životu skromnej, ušľachtilej a významnej sochárskej osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry, akou bola akademická sochárka Zuzana Marciňová-Hetminská.

Katalóg vyšiel vďaka finančnej podpore Mesta Nitra.

. . .
Cena: 1,50 €
Vydala: Nitrianska galéria, 2013
ISBN: 978-80-85746-59-4