SaBuGaM 2018

Katalóg dokumentujúci výstavy z výzvy Nitrianskej galérie z roku 2018

  

Katalóg obsahuje textovú a obrazovú dokumentáciu deviatich výstav, ktoré boli vybrané na základe každoročnej otvorenej výzvy Nitrianskej galérie. Výstavy, ktoré sa konali v troch výstavných priestoroch (Salón, Galérii mladých, Bunker), ukázali návštevníkom rôznorodé prejavy súčasného vizuálneho umenia mladých i etablovaných výtvarníkov a výtvarníčok zo Slovenska a zahraničia.

Dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg vyšiel v náklade 300 kusov.

Zostavovateľ publikácie: Omar Mirza
Autori textov: Katarína Gatialová, Jan Gerych, Nina Jassingerová, Diana Klepoch Majdáková, Peter Molari, Matej Rosmány, Jana Stejskalová, Buddy Ungrad, Miroslava Urbanová
Grafická úprava: Filip Jurković

Vydavateľ: Nitrianska galéria, 2018
ISBN: 978-80-85746-83-9
Predajná cena: 2 €


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jej obsah publikácie.