Príbehy (p)o živote

Dvojjazyčný katalóg k výstave

        

Dvojjazyčný katalóg k výstave Príbehy (p)o živote je koncipovaný ako zborník, v ktorom sú okrem textov kurátorky Ľudmily Kasaj Poláčkovej aj texty od iných odborníkov (Jozef Hašto – psychiater; Anna Hogenová – filozofka; Daniel Pastirčák – kazateľ; Waldemar Švabenský – umelec). Vizuálne atraktívny katalóg prenesie čitateľa do interpretácii snov, ktoré sú interpretované pomocou konkrétnych umeleckých diel. Kurátorka v textoch používa elementárne prvky psychoanalýzy a arteterapie. Samotné diela výstavy tak dáva do nových kontextov, súčasne vo svojej metodike práce poukazuje na postavenie a možnosti súčasného kurátorstva.

Autori textov: Jozef Hašto, Anna Hogenová, Daniel Pastirčák, Ľudmila Kasaj Poláčková, Waldemar Švabenský
Koncepcia katalógu, kurátorka výstavy: Ľudmila Kasaj Poláčková
Dizajn: Filip Jurković
Vydavateľ: Nitrianska galéria, 2019
ISBN: 978-80-85746-84-6

Náklad: 300 ks
Počet strán: 136
Predajná cena po zľave: Eur 2 (Pôvodná cena Eur 4)


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom publikácie. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jej obsah publikácie.