Príbehy (o) smrti

Publikácia ( katalóg) vo forme zborníka, bol vydaný k projektu Príbehy (o) smrti. Slovensko-anglický katalóg prináša prierez vizualitou smrti v slovenskom umení 20. storočia a súčasnosti... (publikácia je vypredaná)

Publikácia ( katalóg) vo forme zborníka, bol vydaný k projektu Príbehy (o) smrti. Slovensko-anglický katalóg prináša prierez vizualitou smrti v slovenskom umení 20.storočia a súčasnoti. Okrem kurátorského textu o jednotlivých vystavujúcich autoroch: Peter Barényi, Robert Bielik, András Cséfalvay, Mira Gáberová, Katarína Janečková Walshe, Filip Jurković, Jana Kapelová, Ivan Kasaj, Eugen Nevan, Adam Novota, Bety Majerníková, Cyprián Majerník, Jozef Mihál, Michal Moravčík, Zolo Palugyay, Boris Perfecký, Maroš Rovňák, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Jozef Vrtiak, Vladislav Zabel má čitateľ možnosť načerpať informácie o smrti z pohľadov rôznych vedných disciplín od Patrície Dobríkovej, Moniky Hudecovej, Sabíny Gálikovej-Tolnaiovej, Luboša Kűrthyho . Všetci oslovení zo svojho pohľadu (odborného alebo subjektívneho) hovoria príbeh o smrti. Patrícia Dobríková ako špecialistka v oblasti paliatívnej starostlivosti na Slovensku vytvorila príspevok s témou Rešpektovania dôstojnosti a starostlivosti o zomier zomierajúcich na Slovensku, keďže nie vôbec zanedbateľný fakt je, že väčšina umierajúcich nezomrie doma, ale v rôznych zariadeniach (ústavoch, hospicoch, nemocniciach), prišlo mi mojou povinnosťou zaradiť do katalógu aj tento text o „inštitucionalizovanej smrti“. Ďalej čitateľ katalógu nájde text: Psychologické poznámky, úvahy, a príbehy o smrti od psychologičky Moniky Hudecovej, ktorá svojím jazykom priblíži momenty smrti. Ďalej Luboš Kűrthy poskytol záznam o tom, aké to je, keď zo života náhle odišla jeho manželka, žurnalista Michal Havran v úvahe o nás cez príbeh seriálu Walking Dead komentuje náš postoj súčasný & spoločenský postoj k smrti, filozofka Sabína Gáliková-Tolnaiová v príspevku Psychagógia, ars vivendi a aspekt smrti načrtáva problematiku smrti, ako sa k nej stavia filozofia. Všetci oslovení majú spoločnú osobnú či profesnú skúsenosť so smrťou.

Autor: Ľudmila Kasaj Poláčková

Cena: 2 EUR (publikácia je vypredaná)
ISBN: 978-80-85746-77-8

Vydala Nitrianska galéria v roku 2018


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia prezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom.