Peter Bartoš

Peter Bartoš je z mnohých hľadísk jednou z ťažiskových postáv slovenského neo-avantgardného výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia... (vypredané)

katalog k vystave

Lucia Stachová, Richard Gregor

Katalóg k výstave, ktorá sa uskutočnila v od 7. 2. do 6. 12. 2000 v Nitrianskej galérii v koncepcii Mgr. Lucie Stachovej a Mgr. Richarda Gregora. Peter Bartoš je z mnohých hľadísk jednou z ťažiskových postáv slovenského neo-avantgardného výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia a silný odraz jeho tvorby, ale i umeleckého svetonázoru, sa dá okrem generačných vrstovníkov nájsť aj u najsúčastnejších tvorcov. Výstava v Nitrianskej galérii (iniciovaná Petrom Rónaiom) mala snahu sprostredkovať ENTRÉ do problematiky tohto autora so zložito uchopiteľnou tvorbou na báze dostupných materiálov a informácií.

Cena: 2 € (katalóg je vypredaný)

Vydala: Nitrianska galéria, 2001, ISBN 80-85746-17-4