PASCE VIZUÁLNEJ ILÚZIE / SÚČASNÉ PODOBY TROMPE L´ OEIL

Pri príležitosti výstavy Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeil, ktorá sa uskutočnila sa v termíne od 19. 11. 2009 – 14. 2. 2010 v Reprezentačných sálach, Nitrianska galéria vydala dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg...

Barbora Geržová

Pri príležitosti výstavy Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeil, ktorá sa uskutočnila sa v termíne od 19. 11. 2009 – 14. 2. 2010 v Reprezentačných sálach, Nitrianska galéria vydala dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg. Výstava je treťou časťou rozsiahleho medzinárodného výstavného projektu Ilúzia vo výtvarnom umení 2. polovice 20. storočia.

Zámerom projektu bolo dokumentovať, že problematika ilúzie, ktorá sa tradične spája s historickým umením, je stále aktuálna aj v dielach súčasných autorov, ktorí využívajú rôzne vizuálne triky, kamuflované situácie, rafinované hry, pričom časť z nich vedome, alebo podvedome nadväzuje na historickú techniku trompe l´oeil známu z antického umenia. Ambíciou projektu bolo pozrieť sa na problém ilúzie z dnešnej perspektívy, to znamená zohľadniť premeny umenia druhej polovice 20. storočia od hyperrealizmu až po fenomén simulakra a zároveň konfrontovať domácu tvorbu s dielami medzinárodnej umeleckej scény.

Katalóg je členený do štyroch základných tematických okruhov, pričom časť z nich má ešte vnútorné členenie: Trompe l´oeil – Analýza obrazu, Ručne vyrobené, Odložte si, prosím!, Analýza médií. Hyperrealizmus ako post-trompe l´oeil. Simulakrum – Pasce vizuálnej ilúzie, Iba túžba. Iné podoby trompe l´oeil – Zmena optiky, Reprodukcia reprodukcie, (Ne)skutočné, That´s a movie, Iluzívna rekonštrukcia. Katalóg k výstave obsahuje 80 strán s farebnými reprodukciami diel všetkých participujúcich autorov s podrobnou analýzou vystavených diel a tematických okruhov, ktoré problematiku zasadzujú do širšieho kontextu. Kurátorka výstavy a autorka textov v katalógu je Barbora Geržová.

Cena: 2 €

Vydala: Nitrianska galéria 2009, ISBN 978 – 80 – 85746 – 46 – 4