NEWROPE

Katalóg k výstave Newrope, ktorá sa konala v termíne
22. 9. – 13. 11. 2016 v Reprezentačných sálach NG.

Texty: Omar Mirza a archív umelcov
Grafická úprava: Filip Jurković

Súčasná Európa čelí mnohým výzvam, akými sú pretrvávajúca utečenecká kríza, Brexit, hrozba terorizmu, oslabujúca ekonomika, silnejúca krajná pravica a ďalšie. Ako na tieto témy, ktoré sa týkajú každého z nás, reagujú slovenskí a zahraniční umelci? Cieľom medzinárodnej výstavy Newrope bolo ponúknuť iný pohľad na aktuálne európske témy než ako ich prezentujú politici či médiá. Umelecký pohľad je predsa len pestrejší obsahom i formou. Napokon, aj Európa je pestrým spoločenstvom národov, ktoré sa rozhodli žiť spolu. Aká je však naša budúcnosť? Čaká nás nová Európa – Newrope?

Výstava sa konala v spolupráci s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2016, ktorý si pre svoj jubilejný 25. ročník vybral tému Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – budúcnosť).

Slovensko-anglický katalóg obsahuje obrazovú časť, ktorá dokumentuje diela prezentované na výstave a akcie, ktoré sa odohrali počas Divadelnej Nitry. V textovej časti sa čitatelia dozvedia viac o vybraných dielach, z ktorých mnohé vznikli špeciálne pre výstavu. Prílohou katalógu je AUDIO CD s nahrávkou koncertu, ktorý bol súčasťou projektu Nová Hymna od Ota Hudeca.

Videodokumentáciu výstavy si môžete pozrieť TU

Cena (katalóg + CD): 2,- €
Vydala: Nitrianska galéria 2016

ISBN 978-80-85746-70-9


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.