Morseovka

Katalóg k výstavnému projektu Petry Novákovej Ondreičkovej – Morseovka, je prvým rozsiahlejším katalógom autorky....

Katalóg k výstavnému projektu Petry Novákovej Ondreičkovej – Morseovka, je prvým rozsiahlejším katalógom autorky. Slovensko-anglická verzia katalógu má 64 strán, v ktorom čitateľ nájde životopis autorky, kurátorsky text, ktorý reaguje na projekt Morseovka a rozhovor kurátorky s umelkyňou. Neoddeliteľnou súčasťou katalógu je aj obrazová príloha diel súvisiacich s projektom Morseovka, ktorý je doteraz najrozsiahlejšou prezentáciou Petry Novákovej Ondreičkovej na Slovensku. Pomocou kódou Morseovej abecedy reaguje na pocity súčasnej civilizácie – z miesta/miest – priestorov, v ktorých sa ako jedinci pohybujeme a prežívame, zažívame v nich rôzne príbehy, pocity. Autorka Morseovu abecedu spodobuje svetlami nočného mesta. Mihotavé svetlá ako bodky a čiarky sú odkazom/ signálom, výpoveďou o človeku – o našej súčasnej civilizácii.

Autor: Ľudmila Kasaj Poláčková
Cena: 2 EUR
ISBN 987-80-85746-76-1

Vydala Nitrianska galéria v roku 2017


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia prezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom.