Maximilián Schurmann 1890-1960/kresba, grafika, akvarel

Vážení priatelia, v tomto roku si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomína 120. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia významného, nielen nitrianskeho, ale i slovenského maliara, grafika, ilustrátora a tvorcu poštovej známky akademického maliara Maximiliána Schuramanna /1890-1960/...


Schurmann obalkaAutorka: Mgr. Marta Hučková

Vážení priatelia, v tomto roku si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomína 120. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia významného, nielen nitrianskeho, ale i slovenského maliara, grafika, ilustrátora a tvorcu poštovej známky akademického maliara Maximiliána Schuramanna /1890-1960/.
Maximilián Schurmann vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu po absolutóriu na viedenskej Akadémii výtvarných umení v roku 1914. Od toho obdobia sa zapisuje do dejín slovenského výtvarného umenia ako výborný krajinár, v technike oleja a akvarelu. Schurmannov kultivovaný maliarsky prednes nadviazal na “monetovský impresionizmus” ako jediný zo slovenských maliarov.
Po roku 1914, počas štúdia na Akadémii Julien vo Francúzsku, sa pod vplyvom Claude Moneta /1840-1926/ jeho maliarska paleta rozjasňuje, rukopis uvoľňuje, línia stráca dominantné postavenie. Série krajinomalieb, ktoré namaľoval i po danom roku, svojou umeleckou hodnotou patria k vzácnym dielam slovenského umenia.
Portrétna tvorba a figurálne kompozície tvoria prevažnú časť rozsiahlej maliarskej tvorby autora, ktorá vytvára jeho umelecký profil, ovplyvnený viedenským akademizmom, súčasne však i bezprostredným stykom s impresionizmom. Spojenie týchto dvoch názorov v diele Maximiliána Schurmanna predstavuje osobitnú variantu v slovenskom umeleckom dianí.
Jedinečnosť jeho maliarskeho prejavu predstavuje práve jeho maliarska tvorba, avšak nemenej dôležitými výtvarnými médiami sa stala grafika, kresba i akvarel, ktorej je venovaná táto publikácia.
Tematicky je orientovaná na obdobie od jeho tvorivých začiatkov, teda od roku 1904, kedy bol študentom gymnázia, až po obdobie päťdesiatych rokov 20. storočia. Publikácia mapuje jeho krajinárske i figurálne záznamy a portrétnu tvorbu v grafických technikách, práce v ceruze, uhle, rudke, perokresbe, kolorované kresby a akvarelovú tvorbu.
Význam tvorby akademického maliara Maximiliána Schurmanna je daný nielen jeho dielom, ale aj individuálnym postojom k umeleckej produkcii obdobia začiatku 20. storočia.

Cena 2 € / 80,- Sk, Vydala: Nitrianska galéria, 2010, ISBN 978 – 80 – 85746 – 47