Maximilián Schurmann (1890 – 1960)

Monografia o umelcovi, ktorému sa v rámci slovenského maliarstva pripisujú zásluhy predovšetkým za to, že vo svojom diele najdôslednejšie aplikoval impresionistické zásady...

katalóg k výstave

Dagmar Adamusová

Monografia o umelcovi, ktorému sa v rámci slovenského maliarstva pripisujú zásluhy predovšetkým za to, že vo svojom diele najdôslednejšie aplikoval impresionistické zásady. Schurmann sa zaradil medzi tých umelcov, ktorých vyhranený a osobitý výtvarný prejav umožnil vytvoriť bohatý, žánrovo, motivicky a výrazovo pestrý kolorit umeleckého diania v období 1. polovice 20. storočia, v ktorom sa sformovalo moderné slovenské umenie. Aj keď nebol žiadnym novátorom, jeho dielo možno chápať ako zavŕšenie počiatočnej fázy prenikania moderny na Slovensko.

Cena: 2 € Vydala: Nitrianska galéria, 2000, ISBN 80-85746-19-0