Ľudovít Jelenák (1920 – 1999) – slovenský bard temnosvitu

Plnofarebný katalóg

Ľudovít Jelenák (1920 – 1999) –
slovenský bard temnosvitu

Zakladateľ Katedry výtvarnej výchovy na bývalom Pedagogickom inštitúte v Nitre r. 1959

Plnofarebný katalóg Ľudovít Jelenák (1920 – 1999) – slovenský bard temnosvitu, bol vydaný pri príležitosti 15. výročia úmrtia autora. Obsahuje životopisné údaje z maliarovho života, prechádza vývinom jeho tvorby a hodnotí jeho nielen maliarske, ale i pedagogické poslanie.

Autor textu: Marta Hučková
Vydala: Nitrianska galéria, 2014
ISBN-978-80-85746-64-8

cena: 0,50 eur